Ameryka Północna

Podsumowanie

North America

Współpracujemy z wiodącymi kancelariami prawnymi w USA i Kanadzie. Silne kontakty pomagają nam zapewnić klientom sprawną obsługę i strategiczne doradztwo związane z wejściem na rynki Ameryki Północnej. Nasi klienci należą do 75 proc. wiodących na świecie firm z branży telekomunikacyjnej i technologicznej. Wielu z nich ma siedziby główne w Ameryce Płn.

Prawnicy z biur w Europie i Azji oferują strategiczne doradztwo zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej, koordynując działania prowadzone w wielu jurysdykcjach.

Zapewniamy wsparcie dla klientów z sektora IT, telekomunikacji, life science, usług finansowych, energetyki, a także przemysłu kosmonautycznego i obrony w obszarze różnych specjalizacji:

  • rozwiązywanie sporów
  • transakcje korporacyjne
  • umowy handlowe
  • własność intelektualna
  • ochrona danych osobowych
  • zatrudnienie
  • prawo konkurencji

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej pracy w USA, prosimy o kontakt. Osoby kontaktowe: Richard Eaton (USA) i Jennifer Jones (Kanada).

Kontakt

Jennifer Jones

Partner
Wielka Brytania

Zadzwoń do mnie: +44 (0)20 7415 6000
Nick Aries

Nick Aries

Partner
Wielka Brytania

Zadzwoń do mnie: +44 (0)20 7415 6000