O mnie

Pracuję na stanowisku Senior Associate w praktyce prawa własności intelektualnej, w ramach której specjalizuję się w sprawach spornych. Doradzam również przy umowach dla sektora nowych technologii i usług internetowych.

Doradzam klientom od 2012 r. Specjalizuję się w sprawach spornych dotyczących praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji, jak również prawa autorskiego. Reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych w przedmiocie naruszenia prawa własności intelektualnej, jak również w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi. Mam bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Sądem UE oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE. Reprezentuję klientów również przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych działającym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Przygotowuję i negocjuję umowy handlowe, zwłaszcza umowy dotyczące oprogramowania i nowych technologii, takie jak umowy wdrożeniowe, serwisowe, licencyjne i umowy przenoszące prawa. Opracowuję regulaminy i inne wzorce umowne, w szczególności dla dostawców usług internetowych.

Mam doświadczenie w przeprowadzaniu badań due diligence w zakresie prawa własności intelektualnej i umów handlowych. Doradzam klientom również w zakresie wewnętrznej restrukturyzacji praw własności intelektualnej.

Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanej polskiej kancelarii prawnej.

Obroniłem doktorat z unijnego prawa znaków towarowych. Wykładam prawo własności intelektualnej na Akademii Leona Koźmińskiego.
Wykształcenie

Studia

  • Uniwersytet Warszawski, stosunki międzynarodowe (licencjat)
  • Uniwersytet Warszawski, prawo (magister)
  • Uniwersytet Warszawski, unijne prawo znaków towarowych (doktorat)

Organizacje zawodowe

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Cytaty z rankingów

I nagroda Ministra Edukacji i Nauki za rozprawę doktorską w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP w 2020 roku.

Urząd Patentowy RP

Rising Star

MIP IP Stars, 2021

Najnowsze

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności firmowe

TwoBirds TV