O mnie

Pracuję jako Senior Associate w praktykach prawa konkurencji oraz Tech & Comms.

Pracuję dla klientów z wielu innowacyjnych sektorów gospodarki, w tym dla branży internetowej, telekomunikacyjnej, FMCG, IT oraz dla sektora motoryzacyjnego i energetycznego. Moje doświadczenie obejmuje doradztwo przy wielu projektach, włączając w to ocenę zgodności praktyk z prawem konkurencji i prawem ochrony konsumentów, kontrole koncentracji (w tym koordynowanie wielo-jurysdykcyjnych zgłoszeń zamiaru koncentracji), oraz różne postępowania przed Prezesem UOKiK i Komisją Europejską (w tym doradztwo w sprawie wniosków leniency oraz w sprawie postępowań dotyczących zmów przetargowych czy skarg konkurentów, a także w sprawach z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów). Ponadto doradzam przedsiębiorcom w kwestiach z zakresu regulacji telekomunikacyjnych, np. prowadzenia działalności operatora wirtualnego w Polsce, oferowania nowych rodzajów usług telekomunikacyjnych (usługi VoIP, usługi e-SIM, usług ingerujące w neutralność sieci, usługi geolokalizacyjne oparte na technologii GPS).

Przed dołączeniem do Bird & Bird odbyłem praktykę w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zdobywałem doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych.
Wykształcenie

Studia

  • Uniwersytet King's College w Londynie, studia podyplomowe: Ekonomia w prawie konkurencji
  • Uniwersytet Warszawski, prawo

Organizacje zawodowe

  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Najnowsze

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności firmowe

TwoBirds TV