O mnie

Jako Of Counsel w praktyce finansowań i regulacji finansowych specjalizuję się sprawach z zakresu fintech, compliance, ładu korporacyjnego oraz restrukturyzacji.

Od 1992 roku doradzam firmom z sektora finansowego. Pracowałam na rzecz instytucji finansowych (m.in. w Banku Handlowym w Warszawie SA, Grupie Deutsche Bank, BRE Banku SA, mBanku oraz w firmach ubezpieczeniowych), jak również dla międzynarodowych firm doradczych. Obok wsparcia prawnego byłam mocno zaangażowana w projekty compliance, współtworzyłam i nadzorowałam obszar compliance w kilku instytucjach finansowych.

W latach 2016-2018 pracowałam na rzecz innowacyjnego projektu bankowego i wealth management (FinTech), gdzie pełniłam funkcję dyrektora ds. prawnych i compliance. W zakresie swoich obowiązków byłam włączona w przygotowanie biznesplanu oraz głównych procesów i procedur, negocjacje kluczowych umów outsourcingowych (w tym IT), a także uzyskanie licencji dla banku. Nadzorowałam obszar prawny, w tym ład korporacyjny, a także obszar compliance, w tym MiFID, FATCA/ CRS oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

W latach 2012-2015 pracowałam dla Grupy Poczty Polskiej, gdzie pełniłam funkcję Prezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Wiceprezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA oraz Członka Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA. W ramach pełnionych funkcji przeprowadziłam restrukturyzację umożliwiającą realizację celów strategicznych Grupy Poczty Polskiej w zakresie rozwoju ubezpieczeń pocztowych. Byłam także włączona w proces uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Nadzorowałam między innymi obszary strategii i projektów strategicznych, kontrolingu biznesowego, tworzenia produktów ubezpieczeniowych, likwidacji szkód, audytu wewnętrznego, compliance, ładu korporacyjnego, prawny oraz HR.

Orzekałam w ramach Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izby Gospodarczej.

Zostałam wyróżniona Odznaką Honorową Związku Banków Polskich za wkład w rozwój praktyki bankowej w Polsce.
Wykształcenie

Studia

  • Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe: Bankowość
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe: Europejskie Prawo Materiałowe
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo

Organizacje zawodowe

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Najnowsze

Więcej

Wpływ ustawy o dostępności produktów i usług na działalność banków

3 minutes maj 29 2024

Więcej

Alert prawny: Whistleblowing

paź 28 2021

Więcej

Bird & Bird & WhistleB

gru 21 2020

Więcej

TwoBirds TV