Finansowania i Regulacje Finansowe

Międzynarodowy zespół Finansowań i Regulacji Finansowych doradza instytucjom finansowym na całym świecie. Wspieramy m.in. banki komercyjne, międzynarodowe banki rozwoju, banki inwestycyjne i fundusze inwestycyjne. Naszą reputację zbudowaliśmy dzięki doskonalej znajomości sektora bankowo-finansowego, popartej dekadami doświadczeń.  

Doradzamy wielu korporacyjnym kredytobiorcom i leasingobiorcom. Wyróżnia nas szczególna znajomość takich sektorów jak: telekomunikacja, lotnictwo, energetyka czy nieruchomości. Reprezentujemy klientów w sporach (w szczególności dotyczących instrumentów pochodnych i produktów strukturalnych), w procesach restrukturyzacji i upadłości. Nasi prawnicy w biurach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji doradzają klientom w zakresie opracowywania struktur organizacyjnych i produktowych, przygotowywania dokumentacji oraz w negocjacjach przy wielu projektach związanych z bankowością i finansami.

Praktyka Finansowań i Regulacji Finansowych jest jedną z wiodących w polskim biurze Bird & Bird. Doradzamy krajowym i zagranicznym bankom, funduszom inwestycyjnym i firmom ubezpieczeniowym oraz ich klientom, spółkom publicznym i prywatnym. Rozumiemy jak działa bank jako instytucja – znamy jego wymagania i sposób podejmowania decyzji. Wspieramy banki w zakresie obowiązków regulacyjnych, działań związanych z wprowadzaniem nowych ofert produktowych, opracowywania dokumentacji produktowej oraz przy transakcjach finansowania. Zapewniamy strategiczne doradztwo przy kluczowych projektach dotyczących rozwoju działalności banków oraz kompleksową obsługę korporacyjną.

Eksperci zespołu bankowości i finansów świadczą usługi szkoleniowe z zakresu bancassurance i produktów ubezpieczeniowych, dokumentacji leasingowej i zabezpieczeń, restrukturyzacji wierzytelności, emisji obligacji z perspektywy banku i emitenta, finansowania inwestycji, instrumentów pochodnych, usług płatniczych, systemów IT w bankach i przedsiębiorstwach.

Klienci cenią nasze umiejętności współpracy z instytucjami regulacyjnymi, nadzoru i administracyjnymi, takimi jak: KNF, UOKiK, NBP. Współpracujemy też ze Związkiem Banków Polskich przy wielu inicjatywach legislacyjnych, opracowując rozwiązania, które wspierają rozwój sektora bankowego.

Dla firm spoza sektora finansowego służymy wsparciem w szczególności w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji finansowania. Nasza znajomość sektora bankowego, rządzących nim regulacji, a także praktyczna znajomość banku jako instytucji, jego wymagań i sposobu podejmowania decyzji sprawia, że jesteśmy skutecznym doradcą transakcyjnym. Wypracowujemy najlepszy sposób dla pozyskania finansowania, prowadzimy proces negocjacji i tworzymy pełną dokumentację.

Posiadamy wszechstronne doświadczenie w zakresie:

 • bankowości detalicznej i korporacyjnej
 • bankowości elektronicznej
 • usług płatniczych, w tym płatności mobilnych
 • corporate governance
 • doradztwa regulacyjnego
 • finansowania (projektów, nieruchomości, przejęć, mezzanine)
 • emisji papierów dłużnych
 • faktoringu klasycznego i odwróconego
 • funduszy inwestycyjnych
 • instrumentów pochodnych (w tym sporów sądowych)
 • leasingu
 • nabywania i zbywania pakietów wierzytelności
 • outsourcingu
 • restrukturyzacji i upadłości (doradzamy przy wszelkiego rodzaju działaniach naprawczych, łączeniach i przekształceniach)
 • rynków kapitałowych
 • struktur cash-poolingu
 • ubezpieczeń (w tym sporów sądowych)
 • otwierania instytucji finansowych, paszportowania usług finansowych do i z Polski (działalność transgraniczna, tworzenie oddziałów) i otwierania nowych linii biznesowych
 • usług szkoleniowych dla sektora finansowego

Szef praktyki międzynarodowej: Trystan Tether w Londynie i Raimondo Maggiore w Mediolanie.
Szef praktyki w Polsce: Sławomir Szepietowski.

Pokaż więcej Pokaż mniej

Powiązane obszary doradztwa

Case studies

Najnowsze

Nadchodzące wydarzenia

TwoBirds TV

Aktualności firmowe