Alert prawny: Whistleblowing

18 października 2021 roku został opublikowany projekt Ustawy o ochronie sygnalistów (whistleblowers). Przedsiębiorcy zostaną zobligowani do wdrożenia regulaminu, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań wyjaśniających i naprawczych. Ustawodawca przewidział odpowiedzialność karną. 

Brak właściwych procedur (albo ich niezgodna z ustawą treść) będą podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Podmiotom sektora publicznego oraz przedsiębiorcom zatrudniającym co najmniej 250 osób pozostało niewiele czasu na wdrożenie odpowiednich procesów i regulacji wewnętrznych. Zgodnie z terminami implementacji przepisów unijnych, ustawa powinna wejść w życie najpóźniej 17 grudnia br.

Czym jest whistleblowing?

Whistleblowing to procedura, w ramach której szeroko rozumiane naruszenia, do których dochodzi w związku z działalnością podmiotów publicznych lub prywatnych zgłaszane są przez tzw. sygnalistów. Dla prawidłowego funkcjonowania tego procesu konieczne jest zapewnienie poufności, a także skutecznej ochrony sygnalistów, przede wszystkim przed działaniami odwetowymi.

Sygnalistami są osoby, które o wspomnianych naruszeniach uzyskują informacje w kontekście związanym z pracą bądź współpracą, a następnie je zgłaszają. W niektórych przypadkach sygnaliści są uprawnieni do zawiadomienia opinii publicznej o naruszeniu, co będzie miało bezpośredni wpływ na reputację danego podmiotu.

Innowacyjne wsparcie Bird & Bird 

Bird & Bird doradza przy kompleksowym wdrożeniu rozwiązań dotyczących sygnalistów, a także rozpoznaniu spraw zgłoszonych w procesie whistleblowingu. Nawiązaliśmy współpracę partnerską z WhistleB, jedną z wiodących firm oferujących narzędzie do anonimowego zgłaszania nadużyć oraz ich dalszego właściwego rozpoznania. Dzięki rozwiązaniom IT i naszej eksperckiej wiedzy, wszechstronnie wspieramy klientów w przygotowaniu i wdrożeniu procesów zgodnych z wymogami prawa.

Najnowsze

Powiązane obszary doradztwa