Raport: Sztuczna Inteligencja. Dobre praktyki, aspekty prawne, zastosowanie w sektorze finansowym

 Kuba Ruiz, Katarzyna Zaklikocka, Zuzanna Morawska-Zakroczymska

05-2019

Bird & Bird jest partnerem prawnym raportu przygotowanego we współpracy z FinTech Poland, Accenture oraz Centrum Regulacji Usługi i Technologii Finansowych WPIiA UW.

Raport jest wkładem w dyskusję na temat strategicznego znaczenia sztucznej inteligencji dla polskiej gospodarki, w tym sektora innowacji finansowej oraz roli państwa w tym obszarze.

Sztuczna inteligencja (AI) może stanowić jeden z motorów napędzających polską gospodarkę. Jej efektywne wdrożenie to wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla szeroko rozumianego państwa. Wyzwanie nie tylko o charakterze strategicznym, technicznym czy biznesowym, ale także etycznym oraz prawnym. Rozwiązania AI muszą być tworzone bowiem z odpowiednią rozwagą, odpowiedzialnie i z uwzględnieniem zasad etycznych zarówno na poziomie ram prawnych, jak i procesów w każdej organizacji wykorzystujących tę technologię.

W publikacji szczególną uwagę poświęcono etyce w AI. Dokonany został przegląd narodowych strategii w zakresie AI tak, aby finalnie wdrażana przez Polskę strategia okazała się skuteczna. Wkroczenie w erę sztucznej inteligencji musi być bowiem aktem nie tylko świadomym dla wszystkich zaangażowanych stron, ale też systemowym, bo obudowanym odpowiednią strategią państwa.

W sektorze finansowym tkwi bowiem olbrzymi potencjał wdrożenia sztucznej inteligencji. Polskie instytucje finansowe dzięki swojemu zaawansowaniu technologicznemu oraz potencjałowi wykorzystania olbrzymich ilości danych, którymi dysponują, mogą stanowić newralgiczną część polskiego sektora sztucznej inteligencji. Na instytucjach finansowych spoczywa jednocześnie szczególna odpowiedzialność z uwagi na zakres danych, którymi dysponują i które przetwarzają oraz ich rolę jako instytucji zaufania publicznego.

Autorami części poświęconej zagadnieniom prawnym są prawnicy z warszawskiego biura Bird & Bird: Kuba Ruiz, Katarzyna Zaklikocka i Zuzanna Morawska-Zakroczymska.

Raport można pobrać tutaj.