Podsumowanie

Kieruje praktyką transakcji handlowych w polskim biurze Bird & Bird.

Kuba Ruiz jest ekspertem w dziedzinie IT, rozwiązywania sporów oraz transakcji handlowych. Pracował przy kilkudziesięciu projektach z obszaru IT, w tym przy największych wdrożeniach informatycznych w Polsce. Doradza przedsiębiorcom od 2004 roku.

Jego specjalizacja obejmuje również szeroko rozumiane rozwiązywanie sporów, w tym sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, arbitraży, rozmów polubownych oraz mediacji. Doradza klientom w  zakresie transakcji handlowych i prowadzenia negocjacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w działach DR / ADR dwóch innych dużych kancelarii prawnych w Polsce. Do polskiego biura Bird & Bird przeszedł z jednej z czołowych warszawskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się projektami dotyczącymi IT oraz rozwiązywania sporów.

Praktyka procesowa Kuby Ruiz obejmuje występowanie:

  • przed sądami powszechnymi,
  • przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • w postępowaniach arbitrażowych (krajowych i międzynarodowych),
  • w postępowaniach mediacyjnych,
  • w nieformalnych rozmowach ugodowych.

Jest ekspertem prawnym Krajowej Izby Gospodarczej.

Kuba Ruiz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał również tytuł LL. M. w Amsterdam Law School na Wydziale Prawa Uniwersytetu Amsterdamskiego (specjalizacja: Międzynarodowe Prawo Handlowe i Gospodarczy Arbitraż Międzynarodowy).

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email