Bird & Bird doradza w innowacyjnym projekcie PolishAPI na rzecz sektora usług płatniczych i bankowości

 Marta Stanisławska, Sławomir Szepietowski

10-2018

Sławomir Szepietowski i Marta Stanisławska z praktyki bankowości i finansów kancelarii Bird & Bird weszli w skład grupy projektowej, powołanej przez Związek Banków Polskich, do wypracowania innowacyjnego Standardu PolishAPI na rzecz sektora usług płatniczych i bankowości. Prawnicy Bird & Bird są wyłącznymi doradcami prawnymi w projekcie.

Standard PolishAPI to kluczowy element otwartej bankowości (open banking) na polskim rynku. Definiuje interfejs na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych, czyli usługi wprowadzane przez znowelizowaną dyrektywę w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2).

Jest odpowiedzią polskiego sektora płatniczego (banków i podmiotów niebankowych) na potrzebę umocnienia innowacji finansowej w Polsce w niedyskryminujący i zrównoważony sposób. Powstanie PolishAPI ma również na celu obniżenie kosztów implementacji wymogów dyrektywy PSD2, wraz z towarzyszącymi jej innymi aktami prawnymi, dla instytucji płatniczych oraz podmiotów trzecich.

Doradztwo w tym projekcie wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy z zakresu regulacji PSD2 dotyczących uruchomienia i funkcjonowania tzw. dedykowanego interfejsu, za pośrednictwem którego, banki i inne podmioty prowadzące rachunki płatnicze będą bezpiecznie komunikować się z dostawcami nowych usług płatniczych. Tutaj liczy się także znajomość branży i realiów, którymi się rządzi. Bardzo się cieszę, że wraz z Martą Stanisławską możemy wnieść swój know-how w tym zakresie. – skomentował Sławomir Szepietowski, partner zarządzający i szef praktyki bankowości i finansów w warszawskim biurze Bird & Bird.

Jesteśmy dumni z tego, że możemy doradzać przy tak dużym i ważnym projekcie dla sektora usług płatniczych, w tym sektora bankowego. Nasz wysiłek został dostrzeżony i przypieczętowany nagrodą dla sieci Bird & Bird w konkursie Financial Times Innovative Lawyers Europe Awards 2018. Wygraliśmy w kategorii 'Innovation in legal expertise: Creating a new standard', zajmując wysokie 5-te miejsce w rankingu ogólnym. Cieszymy się, że mieliśmy w tym sukcesie swój polski udział, zgłaszając właśnie nasze doradztwo przy projekcie PolishAPI. dodała Marta Stanisławska, która odgrywa kluczową rolę w projekcie.

Projekt PolishAPI jest koordynowany przez Związek Banków Polskich przy uczestnictwie stowarzyszonych banków komercyjnych i spółdzielczych, Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności wraz ze stowarzyszonymi firmami, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Biura Informacji Kredytowej oraz Polskiego Standardu Płatności.

W ramach projektu PolishAPI, Sławomir Szepietowski i Marta Stanisławska prowadzą szkolenia dla przedstawicieli banków i instytucji finansowych.

Więcej informacji na stronie www.polishapi.org