Jako Senior Associate w praktyce Finansowań i Regulacji Finansowych, jestem ekspertem w dziedzinie regulacji sektora finansowego.

Doradzam klientom od 2008 r. Specjalizuję się w doradztwie regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych, w szczególności banków, podmiotów sektora FinTech, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych i spółek leasingowych. W szczególności wspieram instytucje finansowe we wprowadzaniu nowych produktów i usług oraz przeprowadzam analizy prawne i opiniuję ich zgodność z wymogami prawnymi. Zapewniam również wsparcie prawne dla instytucji finansowych z krajów Unii Europejskiej rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce oraz polskich instytucji finansowych rozpoczynających działalność w innych krajach Unii Europejskiej, które obejmuje doradztwo w przedmiocie zgłoszenia do Komisji Nadzoru Finansowego zamiaru rozpoczęcia działalności, przygotowanie dokumentacji wewnętrznej, a także dokumentacji klienckiej oraz wsparcie prawne jednostek biznesowych w ustrukturyzowaniu procesu onboardingu. Ponadto wspieram podmioty sektora finansowego w dostosowywaniu ich działalności do zmieniających się wymogów prawnych. W szczególności doradzałam bankom i innym instytucjom sektora finansowego w zakresie wdrażania przepisów PSD2 i MiFID2.

Jestem doradcą prawnym projektu Polish API. Prowadzę szkolenia i prezentacje na konferencjach dotyczące wymogów regulacyjnych dla sektora finansowego, w szczególności w zakresie PSD2 i MiFID2. Jestem współautorem i redaktorem komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim. Mam duże doświadczenie w doradzaniu instytucjom finansowym w rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach arbitrażowych.

Zanim dołączyłam do Bird & Bird, pracowałam w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, a także w kilku warszawskich kancelariach prawnych.

Wykształcenie
  • Collegium Civitas, studia podyplomowe: Historia sztuki
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Izba radców Prawnych w Warszawie