Jako Senior Associate w praktyce finansowań i regulacji finansowych, jestem ekspertem w dziedzinie regulacji sektora finansowego.

Doradzam klientom od 2008 roku. Specjalizuję się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków, podmiotów sektora FinTech i firm pożyczkowych, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług.

Wspieram podmioty z sektora finansowego w dostosowaniu ich działalności do zmieniających się wymogów regulacyjnych. W szczególności doradzam bankom i innym podmiotom sektora finansowego w zakresie wdrożenia wymogów PSD2 i MiFID2.

Doradzam w projekcie PolishAPI.

Opiniuję nowe linie biznesowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne wprowadzane przez instytucje finansowe pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Doradzam nowym podmiotom rozpoczynającym swoją działalność na rynku finansowym w identyfikacji wymogów regulacyjnych oraz uzyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń.

Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu regulacji PSD2 i MiFID2.

Jestem współautorką komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim.

Zanim dołączyłam do Bird & Bird, pracowałam w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, a także w kilku warszawskich kancelariach prawnych.

Wykształcenie
  • Collegium Civitas, studia podyplomowe: Historia sztuki
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Organizacje zawodowe
  • Okręgowa Izba radców Prawnych w Warszawie