Podsumowanie

Marta Stanisławska jest ekspertem w zakresie regulacji sektora finansowego i sporów sądowych związanych z działalnością banków.

Senior Associate w zespole bankowości i finansów w warszawskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 2008 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków i firm pożyczkowych, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług. Doradza również zakładom ubezpieczeń oraz firmom leasingowym. Opiniuje nowe linie biznesowe wprowadzane przez instytucje finansowe pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Wspiera podmioty z sektora finansowego w dostosowaniu ich działalności do zmieniających się wymogów regulacyjnych.  W szczególności doradza bankom i innym podmiotom sektora finansowego w zakresie wdrożenia wymogów PSD2 i MiFID2. Doradza w projekcie PolishAPI.

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych w sporach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniach arbitrażowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, w kilku warszawskich kancelariach oraz w stowarzyszeniu spółdzielni mieszkaniowych.

W 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email