Sławomir Szepietowski

Sławomir Szepietowski

Managing Partner Polska

Podsumowanie

Sławomir Szepietowski jest cenionym ekspertem w zakresie bankowości i finansów.

Partner zarządzający polskim biurem Bird & Bird. Kieruje praktyką bankowości i finansów.  

Od 1998 roku pracuje w instytucjach bankowych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w tym banków, spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych, w zakresie pełnej oferty biznesowej, corporate governance, jak i wymogów regulacyjnych.
 
Pracuje przy transakcjach na rynku finansowym, w tym dotyczących finansowania kredytem, emisji papierów dłużnych, instrumentów pochodnych oraz rynku private equity. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze międzynarodowych instytucji finansowych w procesie wchodzenia na polski rynek (działalność transgraniczna, tworzenie oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, otwieranie nowych linii biznesowych). Jest doświadczonym koordynatorem prac zespołów prawników obsługujących określone linie biznesowe i projekty.

Sławomir jest ekspertem prawnym Krajowej Izby Gospodarczej oraz arbitrem Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich.

Nagrodzony przez Związek Banków Polskich za wkład w rozwijanie praktyki bankowej w Polsce.

Regularnie występuje jako prelegent na licznych polskich i zagranicznych konferencjach dotyczących bankowości i sektora finansowego. Jest także autorem wielu publikacji z tego zakresu.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email