Bird & Bird doradzała mBank S.A. przy transakcji finansowania budowy 10 projektów fotowoltaicznych realizowanych przez spółkę celową z grupy Wento

09-2017

Kancelaria Bird & Bird doradzała mBank przy transakcji finansowania budowy dziesięciu projektów fotowoltaicznych realizowanych przez spółkę celową z grupy kapitałowej Wento (spółki z portfolio funduszu Enterpise Investors), które to projekty zwyciężyły w przeprowadzonych w grudniu 2016 r. aukcjach dla wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i tym samym uzyskały gwarancję pokrycia tzw. ujemnego salda, przewidzianego w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Kwota udzielonego kredytu opiewa na kilkadziesiąt milionów złotych.

Kluczowymi prawnikami Bird & Bird zaangażowanymi w projekt byli: mec. Andrzej Nentwig (Counsel kierujący praktyką Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird), mec. Łukasz Petelski (Associate w zespole Energy & Utilities), mec. Maciej Georg (szef Zespołu Transakcji Finansowania w ramach praktyki Banking & Finance) oraz Anna Fujak (Associate z praktyki Banking & Finance). Na czele zespołu prawników doradzających kredytobiorcy stał z kolei mec. Jakub Gorzelnik, kierujący działem prawnym w Wento.

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy doradzać przy jednej z pierwszych na polskim rynku transakcji finansowania portfela komercyjnych projektów fotowoltaicznych objętych nowym systemem wsparcia dla odnawialnych źródeł energii" – skomentował mec. Andrzej Nentwig.

Cenimy sobie możliwość pracy dla tak znaczącego podmiotu, jakim jest mBank S.A., a transakcja ta nie tylko wskazuje na stały rozwój naszej działalności w obszarze finansowań, lecz również podkreśla nasz know-how w zakresie finansowania inwestycji w sektorze energetycznym" – dodał mec. Sławomir Szepietowski, Partner Zarządzający, kierujący praktyką Banking & Finance w polskim biurze Bird & Bird.

Cieszymy się, że tak efektywnie udało się sfinalizować ważną dla nas transakcję, będącą elementem naszej strategii rozwijania portfela projektów fotowoltaicznych" – stwierdził z kolei mec. Jakub Gorzelnik z Wento.