Podsumowanie

Łukasz Petelski specjalizuje się w prawie energetycznym.

Senior Associate w zespole Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird.

Łukasz jest radcą prawnym, specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego. Doradzał przy szeregu transakcji typu M&A na polskim rynku energii oraz przy licznych analizach due diligence w branży energetycznej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych m.in. z przyłączeniem do sieci źródeł wytwórczych, w tym farm wiatrowych. Negocjuje i sporządza umowy z sektora elektroenergetycznego, gazowego i ciepłowniczego.

Do obszarów jego zainteresowań należą w szczególności odnawialne źródła energii. Posiada doświadczenie w doradztwie przy inwestycjach związanych z posadowieniem i eksploatacją farm wiatrowych (m.in. uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, negocjowanie i opracowywanie umów dzierżawy, służebności przesyłu, PPA, CPA). Jest autorem publikacji prasowych dotyczących OZE.

Jego dotychczasowa praktyka zawodowa obejmuje również prowadzenie spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiedzę z zakresu transgranicznych umów handlowych nabył podczas pracy przy projekcie EUPILLAR - Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union (Komisja Europejska, DG Justice).

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (prawo – studia magisterskie, europeistyka – studia licencjackie). Stypendysta programu LLP-Erasmus na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach (Grecja). Ukończył Letnią Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Michigan State University. W 2013 r. uzyskał tytuł Master na Uniwersytecie Paris-Dauphine w Paryżu z zakresu międzynarodowego i europejskiego prawa gospodarczego.

Pracuje w języku polskim, angielskim i francuskim.

Informacja o sektorach i praktykach

Newsy i WydarzeniaSkontaktuj się z nami
Znajdź odpowiedni kontakt


Nie jesteś pewien z kim się skontaktować?

OR

Email