Bird & Bird partnerem VII Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG

 Slawomir Szepietowski, Ida komorowska, Joanna Bialoskorska

02-2016

W spotkaniu wzięło udział prawie 300 osób, wśród nich prawnicy in-house i reprezentanci największych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Tegoroczna edycja Kongresu dedykowana była m.in. najważniejszym zmianom legislacyjnym, z jakimi muszą zmierzyć się w najbliższym czasie emitenci giełdowi, w tym problematyce nowych standardów raportowania i odpowiedzialności menedżerów w świetle wchodzącego w życie 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia PE i R (UE) 596/2014 (tzw. Market Abuse Regulation), najważniejszym zmianom w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW i cieszącym się dużym zainteresowaniem Ogólnym Standardom Raportowania 1 (OSR-1) i 2 (OSR-2).

Debatę merytoryczną pierwszego dnia Kongresu otworzył Sławomir Szepietowski, partner odpowiedzialny w Bird & Bird za praktykę bankowości i finansów, który opowiedział o najważniejszych zmianach legislacyjnych z punktu widzenia spółek giełdowych.

Zobacz relację >>>

Punktem kulminacyjnym podczas Kongresu była, tradycyjnie już, symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki publicznej. Udział w niej wzięła, wcielając się w rolę radcy prawnego spółki, Ida Komorowska-Moj, senior associate, reprezentująca praktykę doradztwa korporacyjnego, fuzji i przejęć Bird & Bird. Symulacja dotyczyła (nie)dopuszczania Akcjonariuszy do udziału i głosowania podczas Walnego Zgromadzenia spółki publicznej. Omówiono w jaki sposób zachować się w danej sytuacji, jakie brać pod uwagę okoliczności i jakie mogą być konsekwencje podjętych decyzji oraz jak należy minimalizować potencjalne zagrożenia.

– Można śmiało stwierdzić, że wnieśliśmy bardzo poważny wkład w rozwój standardów prowadzenia Walnych Zgromadzeń w Polsce – tak podsumował symulację Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Drugiego dnia Kongresu, Ida Komorowska-Moj wraz Joanną Białoskórską z praktyki doradztwa korporacyjnego, fuzji i przejęć Bird & Bird, we współpracy z przedstawicielami mCorporate Finance, poprowadziły praktyczne warsztaty na temat prawnych i praktycznych aspektów fuzji i przejęć z udziałem spółki publicznej. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników i wywołały wiele ciekawych pytań praktycznych.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego. Partnerem instytucjonalnym wydarzenia były: Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Fundacja Standardów Raportowania.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu:

www.seg.org.pl