Doradzamy w zakresie fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej spółek i grup kapitałowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną. Wspieramy klientów w obszarze rynków kapitałowych.

W ramach sieci 28 biur w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i Australii oraz współpracy z licznymi kancelariami partnerskimi na całym świecie jesteśmy w stanie zapewnić obsługę transakcji na rynkach międzynarodowych. Zespół Bird & Bird dedykowany doradztwu korporacyjnemu liczy ponad 200 prawników.

Doradzaliśmy przy fuzjach i przejęciach m.in. w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, IT oraz energetycznym. Obsługiwaliśmy transakcje z udziałem funduszy private equity, spółek prywatnych, publicznych, a także podmiotów należących do Skarbu Państwa. Nasza znajomość sektorów gospodarki sprawia, że klienci zyskują w nas nie tylko doradcę, ale i strategicznego partnera, który dostarcza rozwiązania dostosowane do ich potrzeb i jest w stanie zapewnić interdyscyplinarne wsparcie na każdym etapie transakcji. Dzięki zapleczu w postaci wiodącej w Polsce praktyki w obszarze IT zapewniamy skuteczne wsparcie unikalnych transakcji w tym sektorze.

Obsługujemy transakcje sprzedaży udziałów, akcji, przedsiębiorstw i innych składników majątkowych. Przygotowujemy umowy typu joint venture, umowy inwestycyjne, umowy wspólników. Opracowujemy założenia restrukturyzacji korporacyjno-podatkowych. Obsługujemy  połączenia, podziały, przekształcenia, zmiany w kapitałach zakładowych. Obsługujemy nowatorskie projekty, proponujemy innowacyjne i dopasowane rozwiązania prawne

Zapewniamy bieżąca obsługę korporacyjną. Pomagamy w wyborze formy prawnej działalności, zakładaniu spółek i oddziałów. Przygotowujemy projekty umów, statutów, regulaminów i uchwał. Obsługujemy zgromadzenia wspólników, posiedzenia rad nadzorczych i zarządów. Oferujemy codzienne wsparcie biznesu na zasadzie single point of contact. Przeprowadzamy audyty korporacyjne: przeglądy obowiązujących regulacji wewnętrznych (compliance). Doradzamy w zakresie tworzenia tzw. best practice dla zarządów i rad nadzorczych spółek.

Doradzamy w transakcjach M&A. Opracowujemy struktury transakcji i szczegółowe harmonogramy, przeprowadzamy badania due diligence, wspieramy w eliminowaniu lub ograniczaniu ryzyk prawnych, przygotowujemy projekty dokumentów (umów głównych i towarzyszących, zgód korporacyjnych itp.). Prowadzimy negocjacje. Organizujemy closingi i zapewniamy wsparcie postclosingowe

Doradzamy w zakresie rynków kapitałowych: 

  • Kompleksowe doradztwo regulacyjne (bieżąca obsługa, opinie prawne, dedykowane szkolenia)
  • Obsługa prawna obsługa ofert publicznych
  • Kompleksowa obsługa korporacyjna spółek publicznych, w tym przygotowanie spółki do debiutu 
  • Reprezentowanie spółek publicznych w postepowaniach przed KNF
  • Obsługa transakcji na rynku publicznym

Warszawskie biuro Bird & Bird jest wyłącznym doradcą prawnym Związku Maklerów i Doradców.

Szef praktyki międzynarodowej: Alexander Schröder-Frerkes z Niemiec

Szef praktyki w Polsce: Rafał Dziedzic

Newsy i Wydarzenia