Karolina Stawicka współautorką publikacji o zwalczaniu korupcji w biznesie wydanej przez IBA

 Karolina Stawicka

01-2019

Karolina Stawicka jest współautorką międzynarodowej publikacji pt. "Structured Settlements for Corruption Offences Towards Global Standards" poświęconej porozumieniom procesowym w walce z korupcją, wydanej przez International Bar Association (Structured Criminal Settlements Subcommittee of the Anti-Corruption Committe).

Publikacja przedstawia analizę porównawczą porozumień procesowych stosowanych w walce z korupcją w 66 jurysdykcjach na całym świecie (Afryka, Bliski i Daleki Wschód, Ameryka Północna, Środkowa i Południowa oraz Europa Środkowa i Zachodnia). Zebrany materiał został przyjęty do dalszej pracy przez Międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i działającą w jej ramach Grupę roboczą ds. zapobiegania korupcji.

Wydanie publikacji jest zwieńczeniem dwuletniego projektu mającego na celu wypracowanie międzynarodowych standardów w zakresie porozumień procesowych stosowanych w walce z korupcją. To zbiór raportów z 66 krajów, przedstawionych w przystępnej formule pytań i odpowiedzi (FAQ). Do grona autorów publikacji zaproszeni zostali wybitni profesorowie akademiccy oraz praktycy, zajmujący się na co dzień tematyką walki z korupcją w biznesie.  

Karolina Stawicka opracowała rozdział dotyczący Polski. Jest jedynym polskim prawnikiem na liście autorów.  

Publikacja dostępna jest tutaj.