Webinar: Przedsiębiorcy w czasach koronawirusa. Co z zobowiązaniami kontraktowymi i jakie są skutki niewykonania umowy?

31 marca 2020

11:00

We współpracy z BPCC zapraszamy do udziału w webinarium, które odbędzie się we wtorek, dnia 31 marca o godzinie 11:00. Prawnicy Bird & Bird odpowiedzą na pytania natury prawnej związane z wpływem COVID-19 na prowadzenie biznesu, obowiązywanie umów, kwestie pracownicze oraz dane pracownika.

W programie m.in.:

  • Czy mogę wypowiedzieć, odstąpić od, lub czasowo zawiesić wykonywanie umowy, której nie jestem w stanie wykonać w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i np. przyjętymi rozwiązaniami dot. sposobu świadczenia pracy przez moich pracowników?
  • Czy w zaistniałych okolicznościach mogę naliczać kontrahentowi kary umowne za opóźnienie?
  • Czy odpowiadam za szkodę spowodowaną opóźnieniem lub niewykonaniem swoich zobowiązań wobec kontrahentów, klientów lub podmiotów finansujących moją działalność, jeżeli jest ona związana z epidemią COVID-19? 
  • W jaki sposób mogę wyegzekwować usługę, za którą już zapłaciłem, a która nie może być wykonana? A może przysługuje mi roszczenie o zwrot części świadczenia?
  • Jakie zmiany w organizacji i czasie pracy można wprowadzić? Jakie obowiązki nakładają specjalne regulacje? 
  • Jakie należności należy płacić pracownikom za czas przestoju? Co z należnościami publiczno-prawnymi?
  • Czy mogę zbadać temperaturę pracownika? Czy mogę spytać go o to, czy ma symptomy COVID-19? Czy RODO na to pozwala?

Webinarium poprowadzą: Tomasz Zalewski, Izabela Kowalczuk-Pakuła, Paula Koczara oraz Izabela Staniszewska-Brzozek.

Zapisy wraz z pytaniami prosimy przesyłać na adres [email protected] do dnia 26 marca, do godz. 15:00.