Jesienne awanse w Bird & Bird

Miło nam poinformować, że z dniem 1 listopada 2021 r. Katarzyna Piechocka z praktyki Commercial awansowała na stanowisko Senior Counsela, a Michał Prochwicz z praktyki prawa nieruchomości został mianowany Counselem. Marcin Alberski z praktyk prawa konkurencji i Tech & Comms został awansowany na stanowisko Senior Associate. 

Katarzyna Piechocka jest radcą prawnym, kieruje zespołem Regulations & Contracts w ramach praktyki Commercial. Jest strategicznym doradcą klientów warszawskiego biura kancelarii. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek prywatnych i publicznych z różnych sektorów, w tym sektora bankowości i finansów, ubezpieczeń, pocztowego, farmaceutycznego, chemicznego i branży motoryzacyjnej. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie szeroko pojętego commercial, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania i negocjowania umów i innych porozumień handlowych, jak również wsparcia w zakresie opracowania i wdrażania nowych produktów i linii biznesowych oraz regulacji wewnętrznych wymaganych przez prawo, standardy grupy i potrzeby biznesowe. Doradza w zakresie strategii negocjacyjnych, jak również na etapie wykonania lub rozwiązania umowy. Katarzyna posiada dogłębną, praktyczną wiedzę prawną transakcji na rynku finansowym oraz transakcji obejmujących restrukturyzację zadłużenia, podziały spółek, fuzje i przejęcia czy likwidacje. Ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych spółek i ich majątku, ze szczególnym uwzględnieniem badań z zakresu prawa korporacyjnego, w tym ładu korporacyjnego, umów handlowych, zarządzania ryzykiem prawnym oraz compliance i zarządzania informacją. Z Bird & Bird związana jest od 2011 roku.

Michał Prochwicz jest adwokatem, od kilkunastu lat doradza klientom polskim i zagranicznym w zakresie prawa i transakcji nieruchomościowych, w szczególności w zakresie przeprowadzania procesów badania due diligence nieruchomości, doradztwa transakcyjnego podczas procesów nabywania, zbywania lub refinansowania nieruchomości, komercjalizacji obiektów biurowych i handlowo-usługowych, negocjowania umów najmu, doradztwa w trakcie procesów budowalnych. Posiada bogate doświadczenie transakcyjne w odniesieniu do różnego rodzaju projektów nieruchomościowych. Realizował transakcje, których przedmiotem były obiekty logistyczne i produkcyjno-magazynowe, centra handlowe, biurowce, grunty przeznaczone pod zabudowę a także hotele. Doradzał także podczas różnych etapów procesu budowalnego i przygotowywał umowy o generalne wykonawstwo, umowy z architektami, umowy projektowe, umowy nadzoru inwestorskiego. Przygotowywał i negocjował umowy najmu i dzierżawy dla nowopowstających obiektów, jak i umowy dla powierzchni w obiektach istniejących. Jest też aktywnym członkiem German Desk wspierającym niemieckojęzycznych klientów kancelarii.

Marcin Alberski jest adwokatem w praktykach prawa konkurencji oraz Tech & Comms. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz klientów z innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak telekomunikacja, FMCG, IT, sektor motoryzacyjny i energetyczny, czy branża internetowa. Doradza m.in. w zakresie oceny zgodności praktyk z prawem konkurencji i prawem ochrony konsumentów, kontroli koncentracji, w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i Komisją Europejską, a także w zakresie regulacji telekomunikacyjnych, np. prowadzenia działalności operatora wirtualnego w Polsce, oferowania nowych rodzajów usług telekomunikacyjnych (usługi VoIP, usługi e-SIM, usług ingerujące w neutralność sieci, usługi geolokalizacyjne oparte na technologii GPS). Do Bird & Bird dołączył w 2013 roku. 

– Katarzyna jest doświadczonym radcą prawnym z wieloletnim stażem. Ceniona jest nie tylko za ogromną wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie w sprawy klientów, ale również za praktyczne, biznesowe podejście i efektywność w doradztwie przy najbardziej skomplikowanych sprawach. Świetnie rozumie potrzeby klientów reprezentujących różne sektory gospodarki. Awans Katarzyny na Senior Counsela jest naturalnym krokiem będącym potwierdzeniem jej wszechstronnych kompetencji– powiedział Tomasz Zalewski, partner, szef praktyki Commercial w Bird & Bird.

– Michał wyróżnia się nie tylko wyjątkową znajomością rynku nieruchomościowego, profesjonalizmem i pracowitością, ale ma również znakomite relacje z klientami, co jest kluczowe w obecnych, pełnych wyzwań czasach. Awans Michała potwierdza dalszy rozwój praktyki nieruchomościowej w warszawskim biurze Bird & Bird – skomentował Marcin Świerżewski, partner, szef praktyki nieruchomościowej Bird & Bird w Polsce.

 

 

Aktualności firmowe

Więcej

News

Akademia ESG Bird & Bird

wrz 19 2023

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird powiększa praktykę finansowań i regulacji finansowych w Warszawie powołując Piotra Lesińskiego na stanowisko partnera

wrz 04 2023

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird doradzała Energa Wytwarzanie w związku z nabyciem farmy wiatrowej i czterech instalacji fotowoltaicznych od firmy Greenvolt Power

sie 17 2023

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird doradzała Obton A/S w związku z refinansowaniem nabycia 49 farm fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 49 MW

lip 24 2023

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird doradzała Customs Support Group przy nabyciu Rusak Business Services

lip 19 2023

Więcej

News

Kancelaria Bird & Bird doradzała francuskiej grupie spożywczej Danone przy nabyciu Promedica

cze 09 2023

Więcej