Polityka równości i różnorodności

Różnorodna i inkluzywna kultura pracy jest fundamentem innowacyjności w Bird & Bird. Takie podejście sprzyja tworzeniu inspirujących rozwiązań, z korzyścią dla naszych klientów.

Zależy nam na tworzeniu środowiska, w którym każdy czuje się wspierany i wie, że może przyczynić się do sukcesu firmy.

Wierzymy, że tylko takie podejście buduje możliwości rozwoju. Jesteśmy ciekawi świata, pracujemy nad projektami w prawdziwie międzynarodowych zespołach. Dokładamy wszelkich starań, by odkrywać i wzmacniać mocne strony naszych pracowników. 

Cele polityki różnorodności i integracji są wpisane w strategię całej firmy. Nasz międzynarodowy Zespół ds. Różnorodności i Integracji z uwagą i zaangażowaniem pracuje nad ich realizacją. Cele są jasne.

Po pierwsze, chcemy stworzyć zaangażowany, cieszący się wsparciem i oddany zespół, który będzie odzwierciedlał różnorodność otaczającego świata w każdym obszarze, także na poziomie kierowniczym.

Po drugie, zależy nam na tym, aby przyjęte w organizacji procesy, metody i zasady pracy sprzyjały sukcesom naszych pracowników.