Kolme kehityssuuntaa, jotka yritysten kannattaa huomioida pandemian jälkeen

Pandemia on muuttanut monia asioita, mutta liikejuridiikkaa harjoittavien asianajotoimistojen näkökulmasta se on erityisesti vauhdittanut tiettyjä jo muutenkin voimistumassa olleita trendejä. Nämä trendit eivät ole hiipumassa koronan jälkeisenä aikanakaan, ja valveutuneet yritykset ottavat ne huomioon suunnitellessaan tulevaa.

Monipaikkainen työ asettaa työnantajan velvoitteet uudenlaiseen valoon

Vaikka monessa yrityksessä tehtiin etätöitä jo ennen pandemiaa, mullisti korona työnteon tältä osin monen kohdalla täydellisesti. Tämä heijastuu tietenkin myös työoikeudellisiin kysymyksiin. Monet työntekemistä ohjaavat lait eivät enää vastaa suoraan tämän päivän käytännön työelämän kysymyksiin. Oleellista onkin niiden tulkinta. Johtajat joutuvat esimerkiksi miettimään, kuinka varmistetaan lain edellyttämät työolosuhteet myös silloin, kun henkilöstö työskentelee muualla kuin yrityksen tiloissa.

Yhtä lailla pohdintaa aiheuttaa se, kuinka työnantaja voi huolehtia henkilöstönsä henkisestä hyvinvoinnista ja jaksamisesta, kun jatkuvaa kontaktia ei ole. Kaikki ei ole pelkkää juridiikkaa, ja mekin olemme ratkoneet pandemian aikana sekä juridisia kysymyksiä että johtamiseen liittyviä muita kysymyksiä monenlaisissa yrityksissä ja kulttuureissa.

Digitalisaatio kasvattaa datan ja sen suojaamisen merkitystä

Tietoturvasta ja -suojasta puhuttiin paljon jo ennen pandemiaa, eikä näiden asioiden merkitys ole suinkaan vähentynyt digitalisaation edettyä entistä nopeammalla tahdilla. Olemme saaneet Suomessakin seurata paljon julkisuutta saaneita esimerkkejä siitä, kuinka rajusti tietoturvan laiminlyönti voi vaikuttaa yritysten toimintaan, sen aiheuttamista inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan.

Mikään vastuullinen yritys ei väheksy datansa käsittelyyn liittyvien asioiden merkitystä, ja moni kääntyy näissäkin asioissa asiantuntijoiden puoleen – tietoturvan ja tietosuojan välinen rajapinta edellyttää saumatonta yhteistyöstä niin teknisten osaajien ja juridisten neuvoantajien välillä ja me olemmekin useamman vuoden menestyksellä tarjonneet ns. juridista tietosuoja-auditointia asiakkaillemme.

Valtio vaikuttaa entistä enemmän

Kahden aiemmin mainitsemani esimerkin lisäksi on toki myös kehityssuuntia, jotka pandemia on synnyttänyt sen sijaan, että se olisi vain vauhdittanut niitä. Tällainen seikka on esimerkiksi valtioiden roolin kasvu, joka on ollut nähtävissä kuluneen vuoden aikana. En usko tilanteen tässä suhteessa muuttuvan lähiaikoina. Valtio toisaalta sääntelee esimerkiksi ulkomaalaisten investointeja, toisaalta tukee yrityksiä sekä investoi erilaisiin hankkeisiin nyt aiempaa enemmän. Esimerkkinä tästä ovat mm. lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta viime syksynä tehdyt muutokset, jotka mm. antavat viranomaisille oikeuden asettaa ehtoja lain piiriin kuuluville yrityskaupoille.

Kaikki ei muutu

Pandemia on eittämättä vaikuttanut moneen asiaan paljon, ja sen vaikutuksen tulevat näkymään pitkään myös sen jälkeen, kun tilanne on paremmin hallinnassa rokotusten ansiosta. Toisaalta kannattaa huomata, että kaikki ei ole muuttunut. Monet megatrendit, kuten esimerkiksi digitalisaatio ja puhtaampaan energiaan siirtyminen, ovat edelleen voimissaan. Meillä Bird & Birdillä on valmius tukea asiakkaitamme sekä uusissa että jo tutuksi tulleissa haasteissa oli sitten kysymys kotimaisesta tai rajat ylittävästä toiminnasta.

Ajankohtaista

Lue lisää
DORA-asetuksen mukaan lopullisen vastuun finanssiyhteisöjen TVT-riskeistä kantavat 2025 alkaen yhteisöjen ylimmät hallintoelimet, eli käytännössä hallitukset. Kaikkien finanssiyhteisöjen tai finanssialalle TVT-palveluita tarjoavien yhtiöiden olisi syytä ryhtyä arvioimaan DORAn vaikutuksia strategiaan, prosesseihin ja toimintaan yleisesti. Aivan kuten GDPR meille opetti, tarvittavat muutokset eivät tule nimittäin syntymään yhdessä yössä.

Aloita DORAan valmistautuminen viimeistään nyt!

toukok. 22 2024

Lue lisää
Vuonna 2023 hyväksytty uusi rakentamislaki on herättänyt paljon keskustelua keskeisistä vastuukysymyksistä ja sopimuskäytänteistä rakennushankkeissa. Petteri Orpon hallituksen esittämässä korjaussarjassa pyritään selkeyttämään vastuunjakoa eri osapuolten välillä.

Onnistuuko uuden rakentamislain korjaussarja tavoitteessaan?

helmik. 28 2024

Lue lisää

Tekoälyn kouluttaminen ja tekijänoikeus: miten uusi tekijänoikeuslaki suhtautuu tekoälysovellusten kouluttamiseen tekijänoikeuksin suojatuilla teoksilla?

toukok. 08 2023

Lue lisää