Tietosuoja ja yksityisyyden suoja

Datalla ja sen hyödyntämisellä on keskeinen rooli nykyisessä digitalisoituneessa yhteiskunnassamme. Samalla lisääntyvä tietosuojalainsäädäntö asettaa organisaatioille yhä enemmän henkilötietojen käsittelyyn liittyviä vaatimuksia. Muutoksen kääntäminen menestystekijäksi edellyttää juridista asiantuntijaa, joka ymmärtää aidosti sekä liiketoimintasi haasteet että sen mahdollisuudet.

Kansainvälisen tietosuojatiimimme kokeneet asiantuntijat löytävät käytännölliset ja kaupallisesti toimivat ratkaisut alati muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä, oli organisaatiosi sitten kotimainen startup-yritys taikka kansainvälinen konserni. 

Olemme liiketoimintasi tukena muun muassa uuteen lainsäädäntöön valmistautumisessa ja strategisessa suunnittelussa, tietosuojaperiaatteiden jalkauttamisessa ja dokumentaation laadinnassa, sopimusneuvotteluissa, uusien teknologioiden käyttöönotossa, tietoturvaloukkausten ja kyberuhkien selvittämisessä, kansainvälisten tietojensiirtojen suojaamisessa sekä yksityisyyden suojaa ja viranomaissanktioita koskevissa oikeudenkäynneissä. Tarjoamme myös kaikenkattavia GDPR-projekteja ja ulkoistettua tietosuojavastaava-palvelua. 

Laaja asiantuntemuksemme kattaa niin yleisen tietosuoja-asetuksen kuin muunkin tietosuojaan liittyvän sektorikohtaisen lainsäädännön koskien esimerkiksi sähköistä viestintää, pankki- ja vakuutustoimintaa, sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä viranomaisten toiminnan julkisuutta.

Ole rohkeasti yhteydessä arvostettuun tiimiimme, niin selvitetään yhdessä, millä tavoin voimme auttaa juuri sinua ja yritystäsi.

Yritystarina

Ajankohtaista

Tulevat tapahtumat

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä

Uutiset