Yritysten kannattaa reagoida EU:n Fit for 55 -pakettiin viimeistään nyt

Monessa yrityksessä mietitään parhaillaan, mitä Euroopan unionin 55 prosentin kasvihuonepäästöjen vähennykseen vuoteen 2030 mennessä tähtäävä Fit for 55 -paketti tarkoittaa niiden toiminnalle. Pohdittavaa riittää, sillä heinäkuussa julkistettu noin 10 000 sivun paketti sisältää kaiken kaikkiaan 13 lakiehdotusta, joista kahdeksan on lakimuutoksia ja viisi kokonaan uusia lakiehdotuksia.

Tässä vaiheessa kyseessä on vasta ehdotus, joka siirtyy nyt vähintään muutaman vuoden kestävään Euroopan parlamentin viralliseen käsittelyyn. Yritysten on kuitenkin hyvä olla tietoisia ehdotusten sisällöstä, sillä kun lakipaketti aikanaan astuu voimaan ja direktiivit on maakohtaisesti implementoitu, voi sillä olla merkittävä vaikutus eri projektien vaatimiin investointeihin.

Paketti vaikuttaa varsinkin energia-alan asiakkuuksiimme, ja käymme päivittäin asiakkaidemme kanssa keskusteluja sen vaikutuksista. Suomessa toimivia yrityksiä koskettavat erityisesti päästökaupan laajentuminen ja ilmaisten päästöoikeuksien asteittainen poistaminen, uusiutuvan energian direktiivin muutokset (RED III), tulevat hiilitullit sekä uusi metsästrategia.

Kaikki vastuulliset yritykset haluavat torjua ilmastonmuutosta ja näkevät päästövähennystavoitteissa paljon myös mahdollisuuksia. Haasteita aiheuttaa kuitenkin se, että kyse on vielä ehdotuksesta. Yritysten on kehitettävä toimintaansa pitkällä aikavälillä, ja paketin vaatimuksiin vastaaminen edellyttää monissa yrityksissä investointien tekemistä esimerkiksi uusiutuvaan energiaan jo nyt. Monissa teollisuusyrityksissä mietitään myös, mikä raaka-aine omassa tuotannossa on tulevaisuuden vaatimusten mukainen. 

Monien mahdollisuuksien paketti

Yritykset voivat kuitenkin saavuttaa paljon oikea-aikaisella reagoinnilla ja asioihin päättäväisesi tarttumalla. Paketin sisältämät uudet tavoitteet edellyttävät myös teollisuuden sektori-integraation nostamista aivan uudelle tasolle. Digitalisaation eteneminen taas asettaa entistä suurempia vaatimuksia data- ja kyberturvallisuudelle. Se tarkoittaa monenlaisia merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia aivan uusille toimijoille ja ideoille. 

Me Bird & Birdissä haluamme kannustaa kaikkia yrityksiä tarttumaan rohkeasti Fit for 55 -pakettiin liittyviin uusiin mahdollisuuksiin. Voittajia ovat ne, jotka lähtevät muuttamaan toimintaansa etujoukoissa ja ovat valmiita toimimaan heti, kun uusien säännösten sisällöstä saadaan varmuus. Paketin koko ja siihen liittyvät ehdotukset saattavat hämmentää, mutta kokonaisuus on täysin mahdollista ottaa haltuun ja seurata sen muutoksia osaavien neuvonantajien avulla – ja olla siten valmis energiamurrosta raamittavaan säännöskehitykseen ja sen vaikutuksiin yritysten liiketoimintaan. 

Ajankohtaista

Lue lisää
Vuonna 2023 hyväksytty uusi rakentamislaki on herättänyt paljon keskustelua keskeisistä vastuukysymyksistä ja sopimuskäytänteistä rakennushankkeissa. Petteri Orpon hallituksen esittämässä korjaussarjassa pyritään selkeyttämään vastuunjakoa eri osapuolten välillä.

Onnistuuko uuden rakentamislain korjaussarja tavoitteessaan?

helmik. 28 2024

Lue lisää

Tekoälyn kouluttaminen ja tekijänoikeus: miten uusi tekijänoikeuslaki suhtautuu tekoälysovellusten kouluttamiseen tekijänoikeuksin suojatuilla teoksilla?

toukok. 08 2023

Lue lisää

Ulkomaisten sijoitusrahastojen verotus – Onko Suomen verotuskäytäntö viimeinkin linjassa pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa?

huhtik. 05 2023

Lue lisää