Tom Vapaavuoren teos Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset on ilmestynyt

Bird & Birdin osakkaan Tom Vapaavuoren teos Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset on ilmestynyt.
 
Teos on systemaattinen kokonaisesitys useiden lakien sääntelemästä vaikeasti hallittavasta kokonaisuudesta. Siinä selvitetään yksityiskohtaisesti yhtiölle elintärkeiden liikesalaisuuksien tunnusmerkit ja niiden lakisääteinen siviili- ja rikosoikeudellinen suoja. Lisäksi teos käsittelee salassapitosopimusta, joka on merkittävin liikesalaisuuksien oikeudellinen suojaamiskeino. Teoksessa annetaan runsaasti käytännön neuvoja liikesalaisuuksien suojaamiseen ja hyvän salassapitosopimuksen laatimiseen.

Tässä alan perusteoksen kolmannessa, täysin uudistetussa ja laajennetussa painoksessa käsitellään kattavasti uutta liikesalaisuuslakia ja sen vaikutusta muihin liikesalaisuuksia suojaaviin säännöksiin ja salassapitosopimuksiin. Kyseessä on ensimmäinen liikesalaisuuslakia koskeva kommentaariteos. Teos on erinomainen tietolähde yrityslakimiehille, asianajajille, syyttäjille, tuomareille ja yhtiöiden tietoturva- ja tuotekehityshenkilöstölle sekä kaikille, jotka joutuvat työelämässä aiheen kanssa tekemisiin. Teoksessa on 710 sivua.

Kirja_Vapaavuori 

Bird & Birdin osakas Tom Vapaavuori on erikoistunut riitojen ratkaisuun ja sopimusoikeuteen. Tom on 20 vuoden ajan perehtynyt syvällisesti liikesalaisuuksien suojaamiseen ja konsultoinut aiheesta lukuisia yrityksiä. Hän on myös hoitanut näihin liittyviä merkittävimpiä oikeusprosesseja tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä sekä toiminut riidoissa välimiehenä. Lisäksi Tom on toiminut liikesalaisuuslakia valmistelleen työryhmän jäsenenä. Tom toimii Helsingin toimistomme riidanratkaisuryhmän vetäjänä ja kansainvälisen Trade Secrets -ryhmämme toisena vetäjänä.

Ajankohtaista