Tietoja minusta

Työskentelen osakkaana ja Helsingin toimiston Riitojen ratkaisu -ryhmän vetäjänä. Lisäksi olen kansainvälisen Trade Secrets -ryhmämme toinen vetäjä. Minulla on runsaasti kokemusta haastavista oikeudenkäynneistä ja välimiesmenettelyistä sekä kaikista liikesalaisuuksiin liittyvistä kysymyksistä.

Hoidan useita erilaisia liikeyritysten vaativia oikeudenkäyntejä, välimiesmenettelyjä ja talousrikosasioita. Toimin myös usein osapuolten tai eri välimiesinstituuttien nimeämänä välimiehenä. Neuvon usean eri toimialan johtavia paikallisia ja kansainvälisiä yrityksiä laaja-alaisissa riita-asioissa sekä riidattomissa toimeksiannoissa.

Olen vuosituhannen alusta lukien erikoistunut liikesalaisuuksien suojaa koskeviin oikeusongelmiin. Kirjoitin alan perusteoksen 'Yrityssalaisuudet ja salassapitosopimukset' 2005 ja teoksen kolmas, perusteellisesti uusittu painos 'Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset' ilmestyi 2019. Liikesalaisuusasioissa olen toiminut liikesalaisuuslakia valmistelleen työryhmän jäsenenä, ICC työryhmän jäsenenä, joka laati kansainvälisen salassapitosopimusmallin 'ICC Model Confidentiality Agreement', konsultoinut liikesalaisuusasioissa lukuisia yrityksiä, kirjoittanut useita artikkeleita sekä hoitanut yritysten puolesta liikesalaisuuden loukkausta koskevia oikeudenkäyntejä.

Olen kirjoittanut useita artikkeleita ja luennoin säännöllisesti oikeudellisissa seminaareissa riidan ratkaisusta, liikesalaisuuksista ja sopimusoikeudesta.

Riidanratkaisun lisäksi hoidan myös sopimusoikeudellisia asioita, kuten jakelu-, osto- ja myyntisopimuksia, yhteistyö-, yhteisyritys-, leasing-, ja työsopimuksia, IP- ja IT-sopimuksia sekä salassapitosopimuksia koskevia toimeksiantoja.
Koulutus

Opinnot

  • OTK, Helsingin yliopisto 1993

Pätevyys

  • Asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 1997

Minusta sanottua

'Clients value his extensive experience in court proceedings'.

Chambers Europe 2018, Dispute resolution

'Tom Vapaavuori's practice covers disputes regarding distribution, employment, IT, IP and non-disclosure agreements and he is additionally noted for his strong focus on trade secrets cases'.

Chambers Global 2017, Dispute resolution

'Very reliable'.

EMEA Legal 500 2017, Dispute resolution

Ajankohtaista

Tulevat tapahtumat

Uutiset

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä