Yleistä

Työskentelen osakkaana ja Helsingin toimiston Riitojen ratkaisu -ryhmän vetäjänä. Lisäksi olen kansainvälisen Trade Secrets -ryhmämme toinen vetäjä. Minulla on runsaasti kokemusta haastavista oikeudenkäynneistä ja välimiesmenettelyistä sekä kaikista liikesalaisuuksiin liittyvistä kysymyksistä.

Hoidan useita erilaisia liikeyritysten vaativia oikeudenkäyntejä, välimiesmenettelyjä ja talousrikosasioita. Toimin myös usein osapuolten tai eri välimiesinstituuttien nimeämänä välimiehenä. Neuvon usean eri toimialan johtavia paikallisia ja kansainvälisiä yrityksiä laaja-alaisissa riita-asioissa sekä riidattomissa toimeksiannoissa.

Olen vuosituhannen alusta lukien erikoistunut liikesalaisuuksien suojaa koskeviin oikeusongelmiin. Kirjoitin alan perusteoksen 'Yrityssalaisuudet ja salassapitosopimukset' 2005 ja teoksen kolmas, perusteellisesti uusittu painos 'Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset' ilmestyi 2019. Liikesalaisuusasioissa olen toiminut liikesalaisuuslakia valmistelleen työryhmän jäsenenä, ICC työryhmän jäsenenä, joka laati kansainvälisen salassapitosopimusmallin 'ICC Model Confidentiality Agreement', konsultoinut liikesalaisuusasioissa lukuisia yrityksiä, kirjoittanut useita artikkeleita sekä hoitanut yritysten puolesta liikesalaisuuden loukkausta koskevia oikeudenkäyntejä.

Olen kirjoittanut useita artikkeleita ja luennoin säännöllisesti oikeudellisissa seminaareissa riidan ratkaisusta, liikesalaisuuksista ja sopimusoikeudesta.

Riidanratkaisun lisäksi hoidan myös sopimusoikeudellisia asioita, kuten jakelu-, osto- ja myyntisopimuksia, yhteistyö-, yhteisyritys-, leasing-, ja työsopimuksia, IP- ja IT-sopimuksia sekä salassapitosopimuksia koskevia toimeksiantoja.
Koulutus

Koulutus

  • OTK, Helsingin yliopisto 1993

Pätevyys

  • Asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 1997

Minusta sanottua

'Tom is clever, astute and all-round excellent. His analysis and insightful assessment of the situation, options and potential outcomes were instrumental in leading us through a long and difficult process.'

Chambers Europe, Dispute Resolution 2023

'Clients value his extensive experience in court proceedings'.

Chambers Europe, Dispute resolution 2018

'Tom Vapaavuori's practice covers disputes regarding distribution, employment, IT, IP and non-disclosure agreements and he is additionally noted for his strong focus on trade secrets cases'.

Chambers Global, Dispute Resolution 2017

Ajankohtaista

Lue lisää

Pandemian oikeudelliset ulottuvuudet VIII – Välimiesmenettely

kesäk. 02 2020

Lue lisää

Pandemian oikeudelliset ulottuvuudet

huhtik. 06 2020

Lue lisää

Tom Vapaavuoren teos Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset on ilmestynyt

toukok. 30 2019

Lue lisää

News

Nokian Renkaiden yrityssalaisuusrikosasiassa lopullinen tuomio

marrask. 05 2019

Lue lisää

News

Avustimme Nokian Renkaita Suomen suurimmassa yrityssalaisuusoikeudenkäynnissä

kesäk. 26 2019

Lue lisää

News

Riidanratkaisuryhmämme lakimiehet avustivat menestyksellisesti metsäyhtiöitä 9 vuotta kestäneessä talousrikostutkinnassa ja oikeudenkäynnissä

syysk. 26 2018

Lue lisää

News

Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset -kirjan toinen painos ilmestyi

helmik. 16 2016

Lue lisää

Juuri nyt TwoBirds TV:ssä