Oversigt

The NetherlandsBird & Birds kontor i Haag beskæftiger et team på over 80 tosprogede advokater, skatteeksperter og notarer (hollandsk og engelsk), der er klar til at forene deres detaljerede kendskab til forskellige sektorer og deres juridiske ekspertise for at rådgive Dem på lokalt eller internationalt plan i forbindelse med et hvilket som helst spørgsmål, som Deres virksomhed kunne stå overfor. Vi har også et kontor i Amsterdam, hvor vores advokater rådgive kunder, dele viden og i samarbejde udvikle nye løsninger.

Vores advokater kender allerede Deres sektors strategiske udfordringer og arbejder sammen med  vores internationale teams med henblik på at tilvejebringe national og grænseoverskridende rådgivning, især inden for de teknologidrevne sektorer såsom Teknologi & kommunikationenergi, medier og 
biovidenskaber.  

Vores team kan hjælpe Dem med at gøre fremskridt med Deres virksomhed og bistå Dem i forbindelse med anliggender såsom:

I mere end 10 år har vi rådgivet og bistået i forbindelse med en lang række tvister vedrørende intellektuel ejendomsret og andre handelstvister, såvel på lokalt som internationalt plan. Vi har desuden detaljeret erfaring i både rådgivning og håndtering af tvister på de regulerede markeder. Vi er ligeledes blandt nogle af de få advokatfirmaer, der er specialiseret i sager for den hollandske højesteret.

Vores hollandske kontor ledes af managing partner Armand Killan og Pauline Kuipers. at kontakte os at diskutere Deres udfordringer. 

Kontorer