Persondata og databeskyttelse

Oversigt

Vores internationale gruppe for beskyttelse af persondata rådgiver organisationer rundt om i verden. Den har endvidere en meget fin omtale i juridiske opslagsværker. Vores førende databeskyttelsesspecialister har en lang, praktisk erfaring, blandt andet fra arbejde med databeskyttelsesmyndighederne.

Vi kan bistå med gennemførelse af globale strategier og målsætninger, mens vi styrer klienterne gennem utallige lokale forskelle, der forsat gør reglerne om databeskyttelse mere komplicerede i hele verden. Vi tilbyder klar, præcis, pragmatisk og erhvervsfokuseret juridisk rådgivning.

Vi antager en praktisk tilgang og rådgiver ikke alene vores klienter om lovtekster, men tilbyder dem praktiske forslag. Vi har rådgivet mange klienter gennem en årrække. Af den årsag er vi i stand til at trække på praktisk erfaring vedrørende organisationers tilgang til overholdelse af reglerne om databeskyttelse for at tilføre vores klienters virksomheder større værdi.

Myndighedernes valgte tilgang til databeskyttelse er et afgørende element for at forstå de procedurer og de risici, der er forbundet med ikke at overholde bestemmelserne. Vores advokater har arbejdet hos lokale regulerende myndigheder, og vi har opretholdt tætte forbindelser med disse myndigheder. Vi samarbejder regelmæssigt med de regulerende myndigheder, hvis det kan være til hjælp for vores klienter.

Vi tilbyder følgende tjenesteydelser: Ansvarlige for gruppen: Ruth Boardman i London og Ariane Mole i Paris.

Vi tilbyder følgende tjenesteydelser:

  • Rådgivning om brud på sikkerhed og fastlæggelse af politik i forbindelse med brud på sikkerheden;
  • Internationale projekter vedrørende overensstemmelse, herunder gennemførelse af bindende interne bestemmelser i virksomheder og håndtering af grænseoverskridende datastrømme;
  • Rådgivning om retsforfølgning og lovovertrædelser og rådgivning om foranstaltninger, der iværksættes af de regulerende myndigheder, navnlig inspektioner på stedet;
  • Udførelse af audits, analyse af vurdering af indvirkning på privatlivets fred og uddannelse af personale og andre personer; og
  • Lobbyvirksomhed hos databeskyttelsesmyndigheder og lovgivningsorganer.

 

Kontakter

Ruth Boardman

Partner
Storbritanien

Ring til mig på: +44 (0)20 7415 6000

Ariane Mole

Partner
Frankrig

Ring til mig på: +33 (0)1 42 68 6000

Vis alle

Nyheder og Events


Se tidligere events