Jeg er partner i vores internationale Tech & Comms team i Danmark, hvor jeg rådgiver ud fra mine mange års erfaring med udarbejdelse og forhandling af outsourcing og it-kontrakter samt håndterer konflikter i forbindelse med it-projekter.

Jeg rådgiver it-virksomheder i alle størrelser, såvel som for deres kunder samt offentlige myndigheder med blandt andet kontraktretlige og udbudsretlige opgaver i samarbejde med vores udbudsteam. Gennem årene har jeg opnået indgående praktisk erfaring med blandt andet udarbejdelse og forhandling af it- og outsourcing-kontrakter samt it-tvister på både kunde- og leverandørside. Min ekspertise omfatter også EU-udbud af komplekse it-anskaffelser, hvor jeg bistår både kommunale, regionale og statslige klienter, men også en række it-leverandører.

Jeg har stor erfaring med persondatalovgivningen, herunder databehandleraftaler, tredjelandsoverførsler, GDPR-compliance projekter, DPO-opgaver, it-sikkerhed, audits og sikkerhedsbrud.

Siden 2017 har jeg været certificeret it-advokat, hvilket understreger mit omfattende fokus på it-ret. Certificeringen kræver minimum 500 timers årligt arbejde med it-sager, hvilket sikrer, at stor teknologisk indsigt og indgående viden om markedspraksis. Samtidig er jeg en erfaren kontraktforhandler og certificeret mediator. Jeg har repræsenteret klienter i adskillige voldgiftssager og har også været udpeget som voldgiftsdommer i flere it-sager. Jeg er certificeret ekspert i Danske IT-advokaters tvistløsningsordning.

Jeg bliver regelmæssigt inviteret til at undervise på seminarer og kurser om it-retlige emner og er medforfatter af flere bøger og artikler om it-ret samt bøger om de danske standardkontrakter K01 og K02, agil softwareudvikling og GDPR.

  • Repræsenterer klient i voldgiftssag i tvist vedrørende it-kontrakt. Sagen blev vundet.
  • Voldgiftsdommer i en meget stor og kompleks it-relateret voldgiftssag. De øvrige voldgiftsdommere var en dansk juraprofessor og en højesteretspræsident.
My uddannelse
  • Københavns Universitet - Kandidat i jura
  • Københavns Universitet - Bachelor i jura
  • LL.M fra London School of Economics
  • Mediatoruddannelsen
  • Voldgiftsdommeruddannelsen
Mine bestallinger
  • Medlem af Advokatsamfundet siden 1997