Lovforslag vedrørende skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger vedtaget

05-2016

Regeringen fremsatte den 30. marts 2016 ”Lovforslag vedrørende skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger”. Lovforslaget blev den 12. maj 2016 endeligt vedtaget, og reglerne træder i kraft den 1. juli 2016. Loven får virkning for aftaler om tildeling af købe– og tegningsretter til aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere.

Ændringen - der i store træk genindfører de tidligere regler om beskatning af medarbejderaktieordninger - indebærer, med få justeringer, genindførelse af de tidligere favorable beskatningsregler i ligningslovens § 7H for aktieløn med en indførelse af en ny ligningslovens § 7P. Reglerne gør det dermed igen attraktivt at aflønne medarbejdere med aktier, aktieoptioner og tegningsretter. Formålet er bl.a., at virksomhederne via denne aflønningsform kan tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft – både indenlandsk og udenlandsk arbejdskraft.

Lovforslaget som vedtaget kan læses ved at klikke her.

Du kan endvidere læse vores tidligere nyhedsbrev på vores hjemmeside, der beskriver de nye regler. Klik her.