Skærpede regler for registrering af reelle ejere træder i kraft den 10. januar 2020

 Casper Moltke-Leth, Inneke Padilla Wolthoorn, Ted Rosenbaum

01-2020

Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget lovforslag L205, der omhandler skærpede regler for registrering mv. af reelle ejere. Størstedelen af loven træder i kraft fredag den 10. januar 2020, og får betydning for såvel selskaber som reelle ejere.

Siden 2017 har selskaber m.fl. haft pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere. Oplysningerne skal registreres ved Erhvervsstyrelsen. De hidtil gældende regler omfattede, at virksomheden m.fl. i fornødent omfang skulle sikre opdatere oplysninger om de reelle ejere. Opdateringsfrekvensen afhang dog af den pågældende virksomheds konkrete forhold, dog således at selskabet minimum én gang årligt sørgede for at kontrollere og opdatere oplysningerne på de reelle ejere. Med de skærpede regler tydeliggøres det, at selskaber fremover har en pligt til at sikre, at oplysningerne om de reelle ejere er opdaterede og korrekte. Resultaterne af undersøgelsen skal fremover fremlægges på det årlige direktions- eller bestyrelsesmøde, hvor selskabets ledelse godkender selskabets årsrapport. 

Fremover vil reelle ejere desuden være forpligtet til at give oplysninger om ejerforhold til selskabet m.fl. ved anmodning herom. 

Selskabet kan tvangsopløses ved manglende registrering af reelle ejere, samt såfremt den lovpligtige information om identifikation af reelle ejere ikke opbevares eller er mangelfuld.