Ny survey fra Danske IT-Advokater om IT-tvister og IT-investeringer under COVID-19

 Julie Bak-Larsen, Jesper Langemark

11-2020

Brancheorganisationen for certificerede IT-advokater i Danmark, Danske IT-Advokater (‘’DITA’’), har gennemført en undersøgelse af IT-markedet og de konflikter, der opstår mellem kunder og leverandører. Undersøgelsen er blevet besvaret af 325 contract managers og IT-chefer og fokuserer på IT-tvister og IT-investeringer, særligt hvordan COVID-19 situationen har påvirket samarbejdet mellem kunder og leverandører i den forbindelse.

IT-projekterne rammes af COVID-19

Undersøgelsen foretaget af DITA viser blandt andet, at flere virksomheder både på kunde- og leverandørsiden har oplevet, at deres igangværende eller planlagte IT-projekter og IT-investeringer er blevet stoppet eller udskudt under COVID-19 krisen. Resultatet er overraskende henset til, at der samtidig har været en højere grad af digitalisering under lockdown-perioden.

29 pct. af IT-leverandørerne har svaret, at de enten ‘’i høj grad’’ eller ‘’i meget høj grad’’ har oplevet, at deres igangværende eller planlagte IT-projekter er blevet stoppet eller udskudt under COVID-19 krisen, mens det samme gør sig gældende for 21 pct. af IT-kunderne. Samlet set er det hver fjerde IT-projekt som enten er blevet standset eller udskudt.

Resultaterne peger i retning af, at COVID-19 krisen har gjort virksomhederne usikre om fremtiden, og som følge heraf er der sket en opbremsning og suspendering af IT-investeringerne. Undersøgelsen viser samtidig, at de afbrudte IT-projekter kan medføre udsigt til flere konflikter mellem kunder og leverandører i efterspillet af COVID-19.

Ud af de 21 pct. af IT-kunderne, som har fået afbrudt eller standset et IT-projekt, er det 33 pct. som har oplevet en konflikt i forbindelse hermed, hvilket er markant højere end gennemsnittet. Fra IT-leverandørens side er det 43 pct. af dem, som har fået standset eller udskudt et IT-projekt, som har oplevet en konflikt.

Det betaler sig at turde gå ind i konflikten

Af de 30 pct. af virksomhederne, der har været ude i en konflikt med deres IT-leverandør inden for de seneste 12 måneder, anser hele 62 pct. af disse virksomheder udfaldet som enten ’’noget tilfredsstillende’’ eller ’’meget tilfredsstillende’’. Der er en klar tendens til, at der er større tilfredshed blandt de virksomheder, som har taget konflikten med deres IT-leverandør, end virksomheder som har undgået dette.

‘’Vores undersøgelser viser, at afbrudte IT-projekter godt kan medvirke til, at der udløses en konflikt mellem kunde og leverandør. Derudover viser vores undersøgelse, at der tilsyneladende er tendens til, at der er flere, der går ind i konflikterne, og at dette for en stor dels vedkommende sker med et tilfredsstillende resultat, enten med et udfald i form af et forlig eller som endelige afgørelser. Undersøgelsen viser på den baggrund, at det for manges vedkommende godt kan betale sig at turde gå ind i konflikten’’ - Julie Bak-Larsen, Partner i Bird & Bird, certificeret IT-Advokat og medlem af Danske IT-Advokaters bestyrelse.

Omvendt er virksomhederne, der ikke har taget konflikten op, typisk mere utilfredse med resultatet: ’’Der ser ud til, at de virksomheder, der ikke tager konflikterne, ender med at være mere utilfredse med resultatet. Omvendt med de virksomheder, der tager konflikterne. Vi kan se, der er større tilfredshed med resultatet blandt de virksomheder. Det giver god mening at bruge deres contract management investeringer aktivt til at kræve deres ret’’ –Tue Goldschmieding, certificeret IT-Advokat og medlem af Danske IT-Advokaters bestyrelse.

Derudover viser undersøgelsen, at de virksomheder som følger aktivt op på deres kontrakter, og som ender i en konflikt, også har oplevet et mere tilfredsstillende resultat end dem, der ikke har. 54 pct. af IT-kunderne følger op på deres kontrakter eksempelvis i form af styret contract management, hvilket er en stigning fra 2019, hvor tallet var 38 pct.

’’I sidste års IT-survey 2019 så vi, at flere kunder var aktive med deres contract management. I år ser vi, at denne trend forsætter’’ – Julie Bak-Larsen.

Samlet set er undersøgelsen et klart udtryk for, at det kan betale sig at følge aktivt op på kontrakterne og at turde tage konflikterne, når de opstår, da der for de fleste kan opnås et mere tilfredsstillende resultat ved at forhandle sig frem fremfor at vige udenom.