Knap halvdelen af store, statslige it-projekter overholder tidsfrister og budget

 Jesper Langemark

04-2019

Ny statusrapport fra Statens It-råd viser, at kun knap halvdelen af de statslige it-projekter overholder de aftalte tidsfrister og budgetter, og at halvdelen af de afsluttede projekter har haft en forsinkelse på tre måneder eller mere.

Bekymringer over varighed og budgetter

Der er sket en stigning i statens investeringer i it-projekter ifølge Statens It-råds netop offentliggjorte statusrapport. Rådet udtrykker i rapporten bekymring over, at der i mere end halvdelen af de større projekter opstår tids- og budgetoverskridelser. Desuden udtrykker rådet bekymring over, at projekterne i gennemsnit har en varighed på fire år og fire måneder, da lange projektforløb i sig selv er en risikofaktor.

Ved udgangen af 2018 var det alene 57 ud af de 102 vurderede projekter, som var afsluttede. Af de 57 afsluttede projekter var hele 56 af projekterne forsinket eller overskred budgetterne.

Rapporten er udgivet af Statens It-råd, som er et uafhængigt råd bestående af medlemmer med stor erfaring med styring af it-projekter. Rådet har siden 2011 risikovurderet over 102 projekter og programmer med samlede udgifter på 4,5 mia. kr.

Årsager til forsinkelser

Ifølge rådet skyldes nogle af forsinkelserne, at projekter med brugerinvolvering eller samarbejde mellem flere offentlige myndigheder tager længere tid end forventet. Inddragelse af EU kan ligeledes forsinke processen.

Uklarheder og misforståelser mellem leverandørerne og myndighederne er ifølge rådet en anden central årsag til forsinkelser. For at imødekomme dette blev der i 2016 udarbejdet et kodeks for det gode kunde- og leverandørsamarbejde, som skal medvirke til at forbedre parternes dialog før og under projektets gennemførelse.

> Læs kodekset her

Dette stemmer overens med Danske IT-advokaters seneste undersøgelse fra december 2018, der peger på, at der opstår konflikter i hvert tredje danske it-projekt, og at dette navnlig skyldes misforståelser og manglende forventningsafstemning mellem parterne om kontraktens genstand.

It-rådet peger også på ”interne projektfaktorer” som mulige årsager til overskridelserne. Dette dækker over faktorer som genudbud, ændringer i projektets anvendelsesområde, manglende ressourcer og omorganiseringer.

Flere agile projekter

Rådet ser stadig flere statslige projekter, der anvender agile udviklingsmetoder. Dette medfører sædvanligvis færre forsinkelser og budgetoverskridelser, idet der ved brug af agile metoder er mulighed for løbende ændringer og tilpasninger af projektet og for at nedbryde projektet i mindre faser med løbende idriftsættelse af den udviklede software.

> Læs hele rapporten fra Statens It-råd