Finanstilsynet giver påtale til GreenMobility A/S for ikke hurtigst muligt at have offentliggjort intern viden

 Ted Rosenbaum, Filip Kaas

08-2019

Den 23. december 2018 fik bestyrelsesformanden i GreenMobility A/S mandat til at foretage ledelsesændringer i bestyrelsen og direktionen i GreenMobility A/S, men først den 2. januar 2019 offentliggjorde GreenMobility A/S en selskabsmeddelelse om ledelsesændringerne. Derfor giver Finanstilsynet påtale til GreenMobility A/S for, ikke hurtigst muligt at have offentliggjort intern viden til markedet.

Finanstilsynet har vurderet, at den viden, som bestyrelsesformanden havde efter den 23. december 2018, hvor bestyrelsen gav bestyrelsesformanden mandat til at afskedige den administrerende direktør, var intern viden, og derfor burde have været offentliggjort hurtigst muligt efter den 23. december 2018.

Forpligtelsen til at offentliggøre intern viden bygger på artikel 17, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen, hvor det blandt andet følger, at den interne viden skal: "…offentliggøres på en måde, som muliggør hurtig adgang til og en fuldstændig, korrekt og rettidig vurdering af denne viden i offentligheden…".

GreenMobility havde blandt andet oplyst, at de var af den opfattelse, af de kunne vente med at offentliggøre den interne viden til markedet åbnede efter nytår den 2. januar 2019, men Finanstilsynet har vurderet, at oplysningen burde have været offentliggjort hurtigst muligt efter den 23. december 2019 i forbindelse med, at den interne viden opstod, for at offentliggørelsen anses for at være i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen.

> Læs hele Finanstilsynets pressemeddelelse her

Bird & Birds kommentarer

Sagen understreger, hvor vigtigt det er, at intern viden offentliggøres hurtigst muligt, og at oplysninger kan udgøre intern viden, selvom de forhold eller begivenheder, som oplysningerne vedrører ikke er indtrådt på det pågældende tidspunkt.

Bird & Bird har rådgivet adskillige selskaber i forbindelse med børsnotering på Nasdaq First North og har derfor et indgående kendskab til reglerne om insiderviden og overholdelse af dertilhørende regler.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til reglerne om insiderviden og overholdelse af disse, kan du kontakte Head of Bird & Bird i Danmark Casper Moltke-Leth, advokat Ted Rosenbaum eller advokatfuldmægtig Filip Kaas.