Grønlandske virksomheder og myndigheder registreres nu i CVR

01-2018

Det grønlandske erhvervsregister (GER) er nedlagt og flyttet over i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) pr. 3. januar 2018. Sammenlægningen er en del af vækststrategien for at fremme kommercielt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark.

Grønlandske virksomheder og myndigheder vil fremover fremgå af CVR med CVR-nummer, branche, produktionsenheder, virksomhedsdeltagere m.v. på linje med danske virksomheder. Ligeledes bliver det i fremtiden muligt at tilgå virksomhedsoplysninger på grønlandsk, i samme omfang som oplysninger på CVR i dag kan tilgås på engelsk. Grønlandske virksomheder vil også få deres egen grønlandske selvbetjeningsløsning på virk.dk.

I alt har 6.000 grønlandske juridiske enheder fået et CVR-nummer. Grønlandske kapitalselskaber har desuden fået registreret en eller flere underliggende p-enheder (produktionsenheder). Udover registreringerne af underliggende produktionsenheder, ændrer offentliggørelsen af grønlandske kapitalselskaber sig ikke.

Selskabsloven vil træde i kraft i Grønland

Da selskabsloven i sin nuværende form trådte i kraft i Danmark i 2010, trådte den ikke i kraft i Grønland. Erhvervsstyrelsen vil i begyndelsen af 2018 offentliggøre en dato for, hvornår selskabsloven træder i kraft i Grønland.

Når selskabsloven træder i kraft i Grønland, vil det bl.a. medføre lempeligere kapitalkrav for stiftelse af grønlandske kapitalselskaber og iværksætterselskaber. Der vil desuden åbnes op for muligheden for at anvende delvis indbetaling af selskabskapital ved stiftelse samt muligheden for anvendelse af stemmeløse aktier og mere.

Selskabslovens anvendelse sætter dog samtidig begrænsninger for grønlandske selskaber. Det kan være nødvendigt at gennemgå sine vedtægter og ejeraftaler på ny, da fx ejeraftaler ikke vil være bindende for selskabet. Derfor kan det være nødvendigt at foretage ændringer for at sikre, at tidligere aftalte rettigheder fortsat kan håndhæves overfor selskabet og selskabets ejerkreds.

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, gode råd og invitationer til events