Virksomhed blev erstatningsansvarlig for brug af håndboldspilleres billeder

09-2017

Virksomheder skal passe på, hvilke billeder de bruger i forbindelse med markedsføring på deres websites og de sociale medier. Bet25 blev af Sø- og Handelsretten i løbet af foråret 2017 dømt for uberettiget brug af billeder af de danske landsholdshåndboldspillere i forbindelse med markedsføring af odds på forskellige håndboldkampe.

Med henblik på at markedsføre sine odds brugte Bet25 i dagene op til forskellige håndboldkampe billeder af håndboldspillerne iført landsholdsdragten sammen med tekst om Bet25's kampodds på hhv. hbold.dk, bet25.dk, Twitter og Facebook. Hbold.dk havde tidligere været et almindeligt nyhedsmedie, men blev efter at være overtaget af Bet25 primært anvendt til at kanalisere hjemmesidens trafik over på Bet25.

Bet25 havde ligeledes delt billeder fra Dansk Håndbold Forbunds Facebookside, "Håndboldherrerne", suppleret med Bet25's kampodds.

Dansk Håndboldforbund og Håndbold Spiller Foreningen anlagde sag mod bettingtjenesten Bet25 og moderselskabet Ecosys for anvendelse af otte håndboldspilleres - heriblandt Mikkel Hansen og Ann Grete Nørgaard – billeder til online markedsføring.

Håndbold Spiller Foreningen, som repræsenterede håndboldspillerne, gjorde gældende, at håndboldspillernes ret til eget navn og billede var blevet brugt erhvervsmæssigt uden spillernes samtykke.

Dansk Håndbold Forbund gjorde gældende, at håndboldlandstrøjen og det påsatte logo var beskyttede varemærker, og Bet 25's anvendelse af billedet derfor var i strid med disse rettigheder. Derudover påstod forbundet, at håndboldlandstrøjen var beskyttet som kendetegn, jf. markedsføringslovens § 18 (nu § 22).

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten slog i overensstemmelse med tidligere praksis indledningsvist fast, at personer – herunder landsholdsspillere – har ret til eget billede.

Retten til eget billede er en beskyttelse mod andres brug af ens person (personbilleder og navn) i kommerciel sammenhæng. Som udgangspunkt skal en virksomhed altså have en aftale med fx en sportsudøver, hvis man vil bruge billeder af personer eller personers navn i markedsføringsmateriale for virksomhedens produkter.

Retten til eget billede kan fraviges, hvis der er tale om et redaktionelt indhold, fx egentlig journalistisk nyhedsformidling, eller andet særligt tilfælde. Hverken Bet25 eller hbold.dk havde ifølge retten redaktionelt indhold med en sportslig nyhedsværdi, hvormed opslaget var ren markedsføring for Bet25's forskellige produkter.

Retten fandt på den baggrund, at Bet25's og Ecosys' brug af landsholdsspillernes billeder krænkede spillernes ret til eget billede. Retten var også krænket i de tilfælde, hvor Bet25 havde delt et Facebook- eller Twitteropslag suppleret med egen tekst.

De pågældende spillere fremstod i et vist omfang som "blikfang" for Bet25/Ecosys' virksomhed – en brug der normalt betales for, da sponsorater i mange tilfælde er en betydelig del af professionelle atleters indkomst.

Da spillerne tydeligt var afbilledet iført landsholdsdragten, var Dansk Håndbolds Forbunds rettigheder krænket efter varemærkeloven, markedsføringsloven og kendetegnsretten.

Sagsøgte blev idømt til at betale 50.000 kr. i erstatning pr. billede, samt sagsomkostningerne til modparten.

Bird & Birds kommentarer

Der er intet nyt i, at virksomheder risikerer at ifalde erstatningsansvar ved at anvende billeder og varemærker, som de ikke har rettighederne til.

Dommen er til gengæld interessant i forhold til, når virksomheder laver opslag på sociale medier. Særligt skal man tænke sig godt om, inden man vælger at dele andre virksomheders eller personers opslag. Særligt hvis man i forbindelse med delingen tilknytter en kommentar, hvor man markedsfører sine egne produkter. Så bruger man opslagets indhold erhvervsmæssigt. Det vil som udgangspunkt være i strid med rettighederne til opslagets indhold.

Det forhold, at man har en Facebookprofil og uploader billeder og dermed giver andre ret til at dele, "like" eller kommentere sådanne opslag, medfører altså ikke, at andre må bruge disse opslag kommercielt og som led i sin markedsføring. I modsat fald ville det medføre, at man som sportsstjerne skulle tolerere, at ens person blev (mis)brugt i forbindelse med alverdens virksomheders markedsføring, blot fordi man lagde billeder af sig selv på sin Facebookprofil.

Dommen tager ikke stilling til, i hvilket omfang virksomheder må dele andre virksomheders opslag uden selv at kommentere dem, eller om forbeholdet også gælder, hvis en virksomhed bare "liker" eller kommenterer et opslag uden også at dele det.

Afslutningsvist skal det nævnes, at dommen er anket til Vestre Landsret. Bird & Bird opdaterer artiklen, når anken er afgjort.