Ny rapport fra Artikel 29-gruppen om behandling af persondata i ansættelsesforholdet

 Soeren Narv Pedersen, Mia Boesen

07-2017

Artikel 29-arbejdsgruppen – som er en ekspertgruppe nedsat i EU, der udtaler sig om særligt persondata - har for nylig offentliggjort endnu en rapport, som giver en række vigtige overvejelser og principper, som arbejdsgivere bør være opmærksom ved behandling af persondata i ansættelsesforhold. Rapporten foretager en ny vurdering af balancen mellem arbejdsgivernes legitime interesser og medarbejdernes rimelige forventninger til omfanget af deres privatliv på arbejdspladsen ved bl.a. at redegøre for de risici, der er forbundet med ny teknologi, og ved at foretage en proportionalitetsvurdering af en række scenarier, hvor disse teknologier kunne udnyttes.

Du kan læse om Artikel 29-gruppens overvejelser og udtalelser i vores engelske nyhedsbrev ved at klikke her.