Ude & Hjemmes bagedyst-tillæg krænkede ikke DR's rettigheder

04-2016

Sø- og Handelsretten traf den 18. marts 2016 afgørelse i en sag anlagt af Danmarks Radio mod ugebladet Ude & Hjemme.

Ude & Hjemme havde i forbindelse med en udgivelse i oktober 2014 vedlagt et særtillæg med billeder af deltagerne fra DR's populære tv-program 'Den Store Bagedyst' sammen med deres egne favoritopskrifter. Forsiden af tillægget ses her:

DR mente, dette var i strid med deres ret til varemærket 'Den Store Bagedyst', og at Ude & Hjemme udnyttede varemærkets tiltrækningskraft med henblik på at opnå flere salg i strid med markedsføringsloven.

Sø- og Handelsretten om varemærket

Eftersom 'Den Store Bagedyst' ikke er registreret som varemærke, var spørgsmålet, hvorvidt DR havde anvendt 'Den Store Bagedyst' tilstrækkeligt til at opnå en uregistreret varemærkeret.

Retten udtalte: "Ved at sammensætte en række helt almindelige ord i programtitlen finder retten, at der bør stilles meget betydelige krav til den vedvarende anvendelse af et ordmærke for herved at opnå en eneret hertil i enhver henseende".

Retten fandt, at DR ikke entydigt og konsekvent havde benyttet ordene "Den Store Bagedyst". Det var derfor ikke godtgjort, at der forelå en sådan vedvarende anvendelse af det konkrete ordmærke, at der var stiftet en varemærkeret ved ibrugtagning. Retten lagde vægt på, at:

  • den Store Bagedyst blev sendt i et tidsrum på omkring otte uger pr. sæson;
  • DR havde i overskrifter, programomtaler og i titlen på udsendelserne benyttet både store og små bogstaver, herunder i forbogstaverne;
  • ordet "bagedyst" havde været benyttet særskilt både i forskellige bøjninger af ordet og i sammensætning med andre ord; og
  • DR havde sendt særudsendelser under programtitlerne: 'Den store julebagedyst 2012', 'Den store jule- og nytårsbagedyst 2014' og 'DEN LILLE BAGEDYST'.

Sø- og Handelsretten om markedsføringskrænkelsen

Det centrale spørgsmål var herefter, om Ude & Hjemmes udgivelse af særtillægget kunne betegnes som sædvanlig redaktionel omtale.

Retten lagde vægt på et vidneudsagn, hvoraf fremgik, at tv-særtillæg til ugeblade er en helt sædvanligt brugt form for "gensidig symbiose", hvor begge medier drager nytte af hinanden.

Endvidere fandt retten, at teksten "DEN STORE BAGEDYST" ikke blev benyttet som et kendetegn, men alene som en redaktionel henvisning til navnlig hæftets indhold. Hæftets indhold bestod som nævnt hovedsageligt af billeder af deltagerne samt deres opskrifter – opskrifter som vel at mærke ikke havde været benyttet i tv-udsendelserne.

Afslutningsvist fandt retten, at den anvendte overskrift ikke indebar en forvekslingsrisiko eller snyltning på DR's renommé, hvorfor den ikke overskred grænserne for, hvad der må anses for helt sædvanligt i branchen.

Ude & Hjemme blev frifundet for begge de påståede krænkelser.