Revisionsområdet har fået ny whistleblowerordning

 Pernille Kirk Ostergaard, Morten Bernhardt

06-2016

Revisorer, ansatte i revisorvirksomheder og andre, der mener, de har informationer om mulige overtrædelser af revisionslovgivningen, kan fra den 17. juni 2016 henvende sig til Erhvervsstyrelsen via en anonym tjeneste.

Ny EU-lovgivning på området fastlægger bedre whistleblowerforhold på revisionsområdet, og Erhvervsstyrelsen har på denne baggrund oprettet en ny ordning, hvor man direkte kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisionslovgivningen til Erhvervsstyrelsen ved hjælp af en sikker kontaktformular.

Ordningen giver mulighed for, at man anonymt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser til Erhvervsstyrelsen direkte. Det er også muligt ved indberetning at give tilsagn om, at man vil oplyse sin identitet. Såfremt man som indberetter ønsker at få sit navn oplyst, beskytter persondatalovgivningen dog imod, at indberetterens navn videregives. Dog kan Erhvervsstyrelsen undtagelsesvist gøre en undtagelse fra dette udgangspunkt og videregive oplysninger til anklagemyndigheden og politiet.

Den af ordningen omfattede personkreds er bred, og omfatter overtrædelser eller potentielle overtrædelser begået af fysiske og/eller juridiske personer, herunder revisorer, revisionsvirksomheder, virksomheder af interesse for offentligheden eller et medlem af det øverste eller centrale ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden.

Det subjektive krav er, at disse ovennævnte fysiske eller juridiske personer skal have handlet i strid med de pligter, som revisionslovgivningen foreskriver, hvilket eksempelvis kunne være uafhængighedspligten.

Erhvervsstyrelsen har bekræftet, at de sikrer beskyttelsen af personoplysninger. Det finder både anvendelse for personen, som foretagelse indberetningen, men også personen som indberetningen vedrører. Der er således forbud mod videregivelse af informationerne, medmindre særlige undtagelser finder anvendelse, jf. ovenstående.

Udover at forpligte Erhvervsstyrelsen til at oprette en direkte indberetningsmulighed hos dem, er der også i den nye EU-lovgivning krav om, at revisionsvirksomheder – som led i deres kvalitetsstyringssystem – skal have en ordning, hvor deres ansatte, igennem en særlig kanal, på anonym basis kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisionslovgivningen. Denne ordning skal senest indføres den 1. januar 2017.