Persondataforordningens ikrafttrædelsesdato er offentliggjort

05-2016

Den 14. april 2016 vedtog Europa-Parlamentet endeligt ordlyden til den nye Persondataforordning. Offentliggørelsen af den endelige ikrafttrædelsesdato har derfor været ventet. 

I dag, den 4. maj 2016, blev ordlyden af den nyligt vedtagne Persondataforordning offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Af forordningen følger, at den har ikrafttrædelse 2 år og 20 dage efter offentliggørelsen. Ikrafttrædelsestidspunktet er derfor nu endeligt fastsat til den 25. maj 2018.

Fra den 25. maj 2018 skal alle medlemsstater rette sig efter ordlyden af forordningen, idet den vil være direkte gældende i alle medlemsstater. Dette står i modsætning til det nugældende Persondatadirektiv, som hidtil har reguleret beskyttelsen af personoplysninger, blandt andet i forbindelse med overførsler til andre EU-medlemslande, og som ophører den 25. maj 2018. 

Det har særligt været et ønske om en mere ensartet regulering indenfor EU samt den meget store teknologiske udvikling siden 1995, hvor Persondatadirektivet blev vedtaget, som har afstedfødt Persondataforordningen. Forordningen indeholder blandt andet en række skærpede krav til virksomhederne og bedre beskyttelse af borgeres personoplysninger.