Musikafgift til større firmafester

08-2016

Østre Landsret afsagde d. 27. april 2016 dom i en ankesag vedr. udstrækningen af den ophavsretlige beskyttelse, når man afspiller musik til større private firmafester.

 

I sagen havde KODA anlagt sag mod medicinalgiganten Novo Nordisk A/S med påstand om, at de skulle betale afgift for musikken, som blev afspillet ved deres firmafester afholdt i 2012 og 2013.

 

Spørgsmålet var, om var tale om offentlig fremførelse, da der ved Novo Nordisks firmafester i 2012/2013 blev afspillet musik for de tilstedeværende, hhv. ca. 7.500 og 8.200 ansatte. I så fald skal der nemlig betales afgift til forvaltningsorganet KODA/GRAMEX, som kollektivt forvalter ophavsrettigheder for en lang række rettighedshavere.

 

Hvad der ligger i begrebet "offentlig fremførelse" har gentagne gange været genstand for tvister ved danske, europæiske og udenlandske domstole, eftersom fortolkningen afhænger konkret af omstændighederne.

 

Der blev ved afgørelsen hovedsageligt lagt vægt på ophavsretslovens forarbejder, hvorefter offentlig fremførelse også sker ved fremførelse for en "større sluttet kreds", hvor der ikke er offentlig adgang. Herunder blev gentagne gange nævnt eksempler på, at afspilning af musik i større virksomheder, bl.a. under henvisning til en ældre Højesteretsdom, måtte anses for ikke at have den private karakter, som må være betingelsen for, at værket kan fremføres uden hensyn til ophavsretsbeskyttelsen og uden betaling af afgift til KODA.

 

Landsretten stadfæstede således byrettens resultat: "Det forhold, at musikfremførelsen fandt sted udelukkende for Novos ansatte og dermed uden adgang for udenforstående, herunder at de ansatte deltog uden egenbetaling, kan ikke føre til at anse fremførelsen som privat og ikke-offentlig."

 

Dommen siger som sådan intet nyt men bekræfter den hidtidige retstilstand, hvorefter der er tale om offentlig fremførelse ved afspilning af musik i større virksomheder, herunder også ved deres firmafester.