Application Management-aftale

02-2016

Bird & Bird har i samarbejde med konsulentfirmaet Trustworks og et andet advokatfirma udarbejdet en standardaftale for overdragelse af opgaven med at vedligeholde og videreudvikle et eller flere eksisterende it-system(-er) til en ny leverandør ("Application Management"). Til standardaftalen medfølger også en vejledning om brugen af aftalen og de tilhørende bilag.

AM-aftalen er – i modsætning til standardaftalerne K01 og K02 - ikke forhandlet på plads mellem kunde- og leverandørorganisationer, og aftalen udgør derfor ikke et såkaldt "agreed document". Aftalen er en standardaftale, parterne frivilligt kan benytte sig af, og initiativet til udarbejdelsen udspringer af, at der hidtil ikke har eksisteret nogen standardaftale på AM-området.

Standardaftalen tager primært sigte på kunder i den offentlige sektor, men aftalen kan med de fornødne tilpasninger også benyttes af kunder i den private sektor.

En redigérbar version af standardaftalen samt den dertilhørende vejledning kan rekvireres hos denmark@twobirds.com.