Sidste frist for etablering af whistleblowerordning

Whistleblowerregler i EU og Danmark

Whistleblowere indtager en afgørende rolle i afsløringen af ulovlige aktiviteter såsom hvidvask, bedrageri og andre alvorlige overtrædelser. Som reaktion på en række kontroversielle skandaler vedtog EU i 2019 omfattende regler, der havde til formål at beskytte whistleblowere. I 2021 blev disse bestemmelser implementeret i dansk lovgivning. 

De centrale målsætninger for reglerne om whistleblowere er at lette og sikre en smidig proces for individuel indberetning af alvorlige overtrædelser, at sikre at sådanne indberetninger behandles hensigtsmæssigt, og at whistleblowere er forsvarligt beskyttet mod potentielle repressalier. For at opnå dette har lovgivningen fastsat minimumskrav til rapporteringskanaler og foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere.

Virksomheder skal følge lovgivningen

Fra den 17. december 2023 træder en betydelig ændring i kraft. Tidligere var det påkrævet, at virksomheder med over 250 ansatte i alle sektorer var forpligtet til have etableret en whistleblowerordning. Nu er dette krav reduceret, således at virksomheder med mere end 50 ansatte er omfattet forpligtelsen efter whistleblowerlovgivningen.

Det er derfor ved at være sidste frist for enhver virksomhed med mere en 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning. 

Sådan kan vores specialiserede team hjælpe din virksomhed i gang 

Bird & Bird tilbyder bl.a. at levere en plug-and-play-løsning, hvor vi etablerer whistleblowerordningen, og i samarbejde med din virksomhed udarbejder de nødvendige dokumenter, herunder whistleblowerpolitik, information til medarbejdere m.m.

Vi tilbyder også at administrere whistleblowerordningen for jer. I den forbindelse vil vi screene indkomne indberetninger og stå klar til at yde relevant juridisk rådgivning. 

Whistleblowerordningen hostes hos en ekstern leverandør som stiller en sikker og brugervenlig digital platform til rådighed. Platformen er underlagt en end-to-end kryptering med henblik på at sikre den højest mulige databeskyttelse i kommunikationen.  

Seneste nyheder

Vis mere
Ordregiver udbud

Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning

jun 11 2024

Læs mere
AI forordningen og compliance

AI-forordningen og compliance – hvem skal gøre hvad, og hvornår?

jun 10 2024

Læs mere
Nye krav om registrering

Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark

jun 04 2024

Læs mere

Oversigt