Udspil skal sikre mere kvalificeret arbejdskraft til Danmark

Skrevet af

Statsministeren fremlagde i sin åbningstale til Folketinget et forslag om at nedsætte den årlige minimumsløn under beløbsordningen fra kr. 417.793,60 til kr. 330.000 for en særlig gruppe arbejdstagere fra tredjelande.

Beløbsordningen og begrundelsen for ændringerne

Den 3. oktober 2018 fremlagde regeringen et udspil om at styrke rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft til Danmark. Udspillet foreslår blandt andet at nedsætte minimumslønnen under "beløbsordningen" til kr. 330.000 årligt for arbejdstagere fra tredjelande, der er på top 30 over lande, der har det største investeringsflow i Danmark. Det er blandt andet lande som USA, Canada, Singapore og Japan.

Udspillet kommer som følge af, at Danmark er inde i et økonomisk opsving, hvor de danske virksomheder har svært ved at tiltrække og rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for. Med lempelse af kravet til minimumslønnen under beløbsordningen kan de danske virksomheder – på en forholdsvis simpel måde – rekruttere mere kvalificeret arbejdskraft.

Ifølge regeringen vil en fordel også være, at velhavende tredjelandsstatsborgere fra første arbejdsdag bidrager til statskassen, og dermed til velfærdssamfundet.

I Danmark er det et krav, at alle statsborgere fra lande uden for EU/EØS har en arbejds- og opholdstilladelse for at arbejde og opholde sig i Danmark. En sådan tilladelse kan søges på flere forskellige måder afhængig af den konkrete ansøgers situation. En særlig anvendt model er den såkaldte "beløbsordning".

Beløbsordningen giver tredjelandsstatsborgere, som er tilbudt arbejde med en højere løn, en let adgang til det danske arbejdsmarked. Der stilles som udgangspunkt ikke særlige krav til uddannelse, erhvervsområde eller stillingens præcise karakter, men først og fremmest, at ansøgeren modtager en vis minimumsløn årligt.

Bird & Birds kommentarer

Det nye udspil betyder, at danske virksomheder nemmere kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft, da kravene under beløbsordningen for at opnå en arbejds- og opholdstilladelse for de udenlandske ansøgere vil være lempeligere.

Bird & Bird har stor erfaring indenfor dette området gennem eksempelvis assistance med ansøgning om arbejds- og opholdstilladelser og sparring omkring, hvilken form for ansøgningsskema en tredjelandsstatsborger bør og kan søge under.

Det skal dog bemærkes, at der alene er tale om et udspil fra regeringen side, og således ikke et formelt lovforslag. Et eventuelt lovforslag skal vedtages med et flertal i Folketinget, og hertil må det forventes, at særligt Dansk Folkeparti vil opponere. 

Bird & Bird holder øje med sagen og følger løbende op, hvis der fremsættes et lovforslag eller der sker anden udvikling på området.

> Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, gode råd og invitationer til events

Seneste nyheder

Vis mere
AI forordningen og compliance

Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?

jul 10 2024

Læs mere
Kreativitet offentlige udbud

Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes

jun 24 2024

Læs mere
Ordregiver udbud

Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning

jun 11 2024

Læs mere