Dataetik & AI

Dataetik var på dagsordenen på den internationale databeskyttelseskonference "Debating ethics: Dignity and respect in data driven life".

På den årlige internationale databeskyttelseskonference (The International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners (ICDPPC)) i oktober 2018 blev der sat ekstra fokus på databeskyttelse og dataetik. Dette er en naturlig følge af den øgede digitalisering, der understøtter kommerciel udnyttelse af persondata ved brug af bl.a. Big Data, Internet of Things og AI (Artificiel Intelligence) på nye måder. Digitaliseringen er gavnlig for samfundet, men indebærer samtidig risici for fysiske personers ret til privatliv. Behovet for at opstille etiske retningslinjer for udnyttelsen af persondata er derfor større end nogensinde før.

"Data Ethics" integreret i AI

Som led i det øgede fokus på dataetik i AI blev der på konferencen vedtaget en erklæring om etik og kunstig intelligens. Erklæringen indeholder seks grundlæggende principper, som skal iagttages ved brugen af AI. Der blev endvidere etableret en international organisation med direktøren for det britiske datatilsyn, ICO, Elizabeth Denham som formand, og oprettet en permanent arbejdsgruppe for dataetik og databeskyttelse inden for AI.

AI har vundet frem de seneste årtier. Ord som effektivisering og optimering bruges ofte til at beskrive AIs kommercielle egenskaber. Brugen af AI har samtidig medført hidtil ukendte persondataretlige og etiske problemstillinger, herunder risikoen for misbrug og uigennemsigtighed for blot at nævne nogle.

Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse, Giovanni Buttarelli, beskrev begrebet 'etik' i sin åbningstale på konferencen som ”the sense we all have, often subconscious, of right and wrong in different circumstances”. Dataetik handler om at være ansvarlig og bruge data på en bæredygtig måde.

Seks grundlæggende principper

Erklæringen indeholder seks grundlæggende principper, såkaldte ’guiding principles’, som fremover skal iagttages af alle organisationer, der arbejder med AI. Formålet med principperne er at sikre beskyttelse af menneskerettigheder ved anvendelsen såvel som videreudviklingen af AI.

Principperne følger på mange måder de grundlæggende principper for behandling af persondata i Databeskyttelsesforordningen. Eksempelvis skal organisationer altid overveje gennemsigtighed ved udviklingen af systemer og metoder inden for AI. Ligeledes bør dataetik altid indgå i en vurdering af, om og hvilke konsekvenser AI kan have for individer og samfundet som helhed.

> Læs hele erklæringen her

Regeringens målsætning

I Danmark er digitalisering, herunder AI også blevet sat på dagorden. Regeringen har netop lanceret Digital service i verdensklasse som en del af Sammenhængsreformen med en målsætning om at øge fokus på dataetik. Som led i reformen vil regeringen udarbejde en ny national strategi for AI, som skal gøre Danmark til et af de førende lande på området inden 2025. Strategien skal sikre, at offentlige myndigheder og danske virksomheder har de bedste forudsætninger for at udnytte mulighederne ved AI. Et eksempel på brugen af AI kan være udviklingen af hurtigere identifikation af borgere med hjertestop via avanceret stemmegenkendelse på telefonopkald til akuttelefonen 112.

Et Dataetisk råd er ligeledes nedsat som et led i reformen. Rådet skal udarbejde anbefalinger til behandlingen af etiske dilemmaer og bakke op om en offentlig debat om dataetik.

Regeringen nedsatte allerede i foråret 2018 en ekspertgruppe, som udarbejder dataetiske anbefalinger. Ekspertgruppen skal også undersøge, hvordan danske virksomheder kan gøre ansvarlig dataanvendelse til en konkurrencefordel.

Seneste nyheder