Arbejds- og ansættelsesretlige aspekter af Brexit

Bird & Bird gør status i Brexit-processen og giver dig i denne og en række øvrige artikler et overblik over, hvordan du som virksomhed med britiske aftaleparter, eller med aktiviteter i Storbritannien, skal forholde dig til det forestående britiske exit af EU.

OVERBLIK

Spørgsmålet om Storbritanniens udtræden af EU blev i juni 2016 forelagt de britiske vælgere, hvor et marginalt flertal på 52 % stemte for en udtrædelse.

Den 29. marts 2017 indledte Storbritannien officielt udtrædelsesprocessen ved at indgive en udtrædelseserklæring til det Europæiske Råd. Udtrædelsesprocessen er fastlagt i Lissabon-traktatens artikel 50, som aldrig tidligere er blevet anvendt.  Ifølge bestemmelsen skal et land, der ønsker at udtræde af EU, notificere det Europæiske Råd, hvorefter det pågældende land sammen med EU skal fastlægge dets udtræden inden for en 2-årig periode.

For Storbritanniens vedkommende vil det sige, at den endelige udtrædelsesløsning skal foreligge senest den 29. marts 2019. Fristen kan dog teoretisk set forlænges, hvis samtlige EU-medlemslande indvilliger heri.

Udtrædelsesløsningen skal til slut godkendes af både Europa-Parlamentet og det Britiske Parlament. Efter denne godkendelse vil samtlige EU-forordninger ophøre med at have direkte, bindende virkning i Storbritannien, ligesom Storbritannien ikke længere vil være bundet af EU-direktiver. Det er uklart, hvilke konkrete juridiske ændringer, Brexit vil medføre for henholdsvis briter, britiske virksomheder og EU-borgere og –virksomheder. Særligt påkalder Storbritanniens og EU's fremtidige handelssamarbejde sig stor interesse, idet et exit af EU uden en handelsaftale vil betyde, at Storbritanniens mister sin adgang til det indre marked, ligesom det kan blive vanskeligt for virksomheder i EU at sælge sine varer og tjenesteydelser i Storbritannien.

Virksomheder med berøringsflader til Storbritannien gør klogt i allerede nu at identificere mulige områder, hvor netop deres virksomhed er i risiko for at blive påvirket som følge af Brexit. Identificeres sådanne områder, bør der afsættes tid til at analysere konsekvenserne i takt med, at Brexit tager form.

Vi vil i det følgende gennemgå de kommercielle og forretningsmæssige aspekter af Brexit, som har relevans for alle danske virksomheder med en aktuel eller potentiel britisk relation.

HVILKE ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRETLIGE UDFORDRINGER KAN BREXIT MEDFØRE?

 • Begrænset bevægelighed af arbejdskraften

  Dette retsområde er selvsagt yderst påvirket af Brexit, idet dette – i mangel af en substituerende aftale – vil medføre væsentlige indskrænkninger i arbejdskraftens frie bevægelighed. Udtrædelsen vil i udgangspunktet betyde, at det for EU-borgere vil kræve arbejds- og opholdstilladelse at arbejde og bo i Storbritannien, ligesom briter vil skulle have arbejds- og opholdstilladelse i det EU-land, de arbejder og opholder sig i. Dette vil både påvirke alle nuværende udstationerede briter såvel som EU-borgere, samtidig med at det vil vanskeliggøre fremtidige udstationeringer. Sideløbende hermed er der dog en lang række områder af den engelske arbejds- og ansættelsesret, som er nationalt reguleret og som derfor ikke er en del af EU-retten. Disse principper vil derfor opretholdes.

  Det er en generel antagelse, at EU og Storbritannien på dette område forhandler sig frem til en løsning, som tilgodeser de mange allerede bosiddende briter i EU og EU-borgere i Storbritannien.

  Ikke desto mindre anbefales danske virksomheder allerede på nuværende tidspunkt at skabe sig et overblik over, om dennes medarbejdere potentielt kunne blive berørt af denne risiko. Hvis dette er tilfældet, bør virksomheden nøje følge udviklingen i forhold til dette retsområde.

  BIRD & BIRD LEGISLATION TRACKER

Bird & Bird anbefaler desuden både danske såvel som udenlandske virksomheder at besøge Bird & Bird's EU Legislation Tracker, der skaber et nuanceret overblik over Brexit samt tilbyder praktiske værktøjer gennem artikler og vlogs mv. inden for følgende områder:

 • Corporate/M&A
 • Technologies & communications
 • Commercial
 • Aviation
 • Life Science and healthcare
 • Employment
 • Dispute resolution
 • Financial services
 • Competition
 • Intellectual property
 • Franchising
 • Energy & environment
 • Satellites & space
 • Product compliance & liability
 • Tax, data protection and cyber security
 • Brexit and US Businesses
 • Legal process & future UK/EU relationship

 

Desuden vil Bird&Bird Danmark løbende udgive relevante artikler om udviklingen i Brexit. I næste uge udkommer Bird&Birds artikel om "Databeskyttelse post Brexit".

Seneste nyheder