WEBINAR: Få overblik over PSD3, PSR og Open Finance Forordningen (finans og tech)

Vi har ventet i spænding på PSD3, PSR og Open Finance Forordningen, og nu ser det ud til, at de endelige tekster til følgende retsakter vil blive offentliggjort onsdag den 28. juni:  

  • Tredje Betalingstjenestedirektiv (PSD3) (erstatter PSD2 sammen med PSR)
  • Betalingstjenesteforordning (PSR) (erstatter PSD2 sammen med PSD3)
  • Open Finance Forordning   
  • Digital Euro Forordning

Vi har allerede et godt indblik i de forventede retsakter men afventer naturligvis offentliggørelsen af de endelige versioner.

Allerede den 29. juni har du, inden sommerferien rigtig sætter ind, mulighed for at få et overblik over, hvad Open Finance Forordningen forventeligt kommer til at betyde for 1) finansielle virksomheders pligt til at dele finansiel data og 2) tech-virksomheder, der benytter eller ønsker at benytte finansiel data.

Formålet er at give et overblik over de forventede væsentlige ændringer og nye tiltag.

Events