Har du styr på kravene i den nye whistleblowerlov?

Sidste år trådte loven om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Loven forpligter alle arbejdsgivere med mere end 249 ansatte (og fra 2023 mere end 50 ansatte) til at etablere en whistleblowerordning, hvor ansatte har mulighed for at foretage indberetninger af lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold mv.

Sidste år trådte loven om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Loven forpligter alle arbejdsgivere med mere end 249 ansatte (og fra 2023 mere end 50 ansatte) til at etablere en whistleblowerordning, hvor ansatte har mulighed for at foretage indberetninger af lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold mv.

For enhver virksomhed, der ønsker at forebygge og opdage alvorlige økonomiske og kriminelle forhold og konflikter på arbejdspladsen, er en whistleblowerordning et vigtigt redskab og kan, hvis implementeret og brugt rigtigt, også lede til en række forretningsmæssige fordele.

På seminaret gennemgår vi whistleblowerreglerne, herunder i forhold til GDPR-beskyttelse og ansættelsesretslige regler. Vi deler også ud af vores erfaring med opsætning og håndtering af en whistleblowerordning i praksis.

Seminaret er gratis, men kræver forudgående tilmelding. Der eftersendes kursusbeviser, såfremt det ønskes.

 

9:00 - 9:15 EU’s whistleblowerdirektiv - scope og anvendelsesområde
9:15 - 9:45

Lov om beskyttelse af whistleblowere

  1. Hvem skal etablere en whistleblowerordning
  2. Lovens anvendelsesområde
  3. Identifikation af ”whistlebloweren” samt forbuddet mod repressalier
9:45 - 10:00 Etablering af og krav til en whistleblowerordningen, herunder anonymitet, og opsætning af en whistleblowerordning i praksis.
10:15 - 10:30 Pause
10:30 - 11:00 Deling af ressourcer, herunder koncernfælles whistleblowerordning
11:00 - 11:25 Persondataretlige overvejelser & whistleblowerordningen i praksis
11:25 - 11:30 Afrunding og spørgsmål

 

 


Adresse

Harbour House
Sundkrogsgade 21
København Ø
Danmark
2100

Events