Seminar om digitale platforme

Online platforme, der forbinder købere og sælgere af varer og services, er forbundet med nogle specifikke juridiske udfordringer i relation til modtagelse af betaling fra køberne, P2B-forordningen og potentielt ansættelsesforhold i relation til sælgerne, som vi sætter fokus på på dette seminar.

Program

09:00 – 09:30 Morgenmad og registrering

09:30 - 10:15 Payments: ”Håndteringen af betalinger på online platforme er problematisk for mange platforme, fordi platformen som udgangspunkt ikke må agere mellemmand i betalingsflowet. Betalingslovens regulering på dette område samt mulige løsninger på denne udfordring vil belyses på seminaret.” v/ Annette Printz Nielsen, partner, Bird & Bird 

10:15 - 11:00 P2B-forordningen: ”Den nye Platform to Business-forordning trådte i kraft i juli 2020 med formålet at sikre et fair, transparent og forudsigeligt forretningsmiljø på online platforme for erhvervsbrugere. Online platforme er i denne forbindelse forpligtede til at overholde en række nye krav, herunder til deres forretningsvilkår, som vil belyses på seminaret.” v/ Claudia Mortensen, advokatfuldmægtig, Bird & Bird

11.00 - 11.10 Pause

11:10 - 11:55 Ansættelsesret: ”En person, der udfører arbejde via digitale platforme, betegnes oftest som en tjenesteyder. Fra et ansættelses- og arbejdsretligt perspektiv er der dog fortsat generel uklarhed om, hvorvidt tjenesteyderen skal betragtes som en lønmodtager eller selvstændige erhvervsdrivende.”  v/ Alexander Bastkær Stangerup, senioradvokat, Bird & Bird

11:55 - 12:00 Afslutning og farvel

 

Adresse

Harbour House
Sundkrogsgade 21, 1. sal
2100 København Ø

Events