Gratis morgenseminar: Sociale medier i et ansættelsesretligt perspektiv og loyalitetspligten

Få indblik i medarbejderes brug af sociale medier i et ansættelsesretligt perspektiv

Kom og hør med, når Bird & Bird holder morgenseminar om, hvorledes en arbejdsgiver kan og bør forholde sig i relation til medarbejderes brug af sociale medier fredag den 1. marts 2019 kl. 09:00 - 11:30.

I et ansættelsesforhold er lønmodtagere underlagt en loyalitetsforpligtelse over for sin arbejdsgiver, hvorefter lønmodtagere skal afstå fra at foretage handlinger, som kan skade arbejdsgiverens omdømme. Med brugen af de sociale medier er sondringen mellem, hvorvidt en oplysning er videregivet til offentligheden eller til en privat kreds af personer svær at drage, og netop denne sondring kan have væsentlig betydning, når det skal vurderes om en medarbejder har handlet i strid med sin loyalitetsforpligtelse. Med andre ord; Hvor går grænsen for, hvad man som medarbejder kan tillade sig på sociale medier, og hvad må arbejdsgivere kontrollere om sine medarbejdere?

Det får du viden om

Til dette arrangement vil du få indblik i:

  • Medarbejderens loyalitetsforpligtelsen
  • Arbejdsgiverens kontrolforanstaltninger
  • Arbejdsgiverens reaktionsmuligheder

Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte konkrete problemstillinger om emnet undervejs.

Målgruppe

Arrangementet er målrettet offentlige og private arbejdsgivere, personalechefer, personalejurister og andre, der beskæftiger sig med personalejura.

Praktisk

Der serveres kaffe/te og croissanter under arrangementet. Det er gratis at deltage i arrangementet.

Du kan tilmelde dig arrangementerne herunder.

> Tilmeld dig morgenseminar den 1. marts 2019

Events