Gratis morgenseminar: Den nye ferielov

Få indblik i den nye ferielov, og hvad man skal være opmærksom på både inden og efter de nye regler træder i kraft den 1. september 2020

Kom og hør med, når Bird & Bird holder morgenseminar om den nye ferielov fredag den 7. juni 2019 fra kl. 9.00 - 11.30.

I januar 2018 vedtog et enigt folketing en ny ferielov, som træder i kraft i den 1. september 2020. Det er den største ændring af ferieloven siden 1938 og vil få betydning for alle, der arbejder med HR.

Selvom der stadig er længe til, giver det mening allerede nu at forholde sig til den nye ferielovs indhold, fordi der skal træffes nogle store valg af både økonomisk og administrativ karakter, både inden og efter de nye regler træder i kraft. I mange virksomheder skal der således opdateres ansættelsesaftaler, der tager højde for de nye ferieregler, ligesom man skal forholde sig de administrative og praktiske konsekvenser af de nye regler. Endelig må det forventes, der også løbende vil komme mange spørgsmål vedrørende de nye regler fra medarbejderne selv.

Det får du viden om

Til dette arrangement vil du få indblik i:

  • Baggrunden for lovforslaget.
  • Hvilke ændringer er der tale om?
  • Overgangsreglerne fra nuværende ferielov til den nye ferielov.
  • De administrative byrder, der følger med de nye regler.

Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte konkrete problemstillinger om emnet undervejs.

Målgruppe

Arrangementet er målrettet offentlige og private arbejdsgivere, personalechefer, personalejurister og andre, der beskæftiger sig med personalejura.

Praktisk

Der serveres kaffe/te og croissanter under arrangementet. Det er gratis at deltage i arrangementet.

Du kan tilmelde dig arrangementerne herunder.

> Tilmeld dig morgenseminar den 7. juni 2019

Events