Nasza międzynarodowa grupa ds. handlu i cła doradza firmom w kwestiach dotyczących handlu transgranicznego i dystrybucji. Sieć naszych biur i zaprzyjaźnionych kancelarii na całym świecie zapewnia globalny zasięg naszych usług. Mamy zespoły w większości krajów Unii Europejskiej, a także w kluczowych światowych centrach biznesowych, włączając Singapur, Hong Kong czy Abu Dhabi.

 Doradzamy w szczególności przy:

  • kontrolach eksportowych i importowych
  • taryfowych i pozataryfowych barierach handlowych
  • regułach pochodzenia
  • klasyfikacjach i wycenach celnych
  • sprawach dotyczących bezpieczeństwa żywności i produktów, opakowań i oznakowania
  • produktach i technologiach podwójnego zastosowania

Pomagamy klientom w skutecznym wprowadzaniu produktów na rynek, łącząc kompetencje prawników ze wszystkich biur Bird & Bird z praktyczną znajomością sektorów gospodarki, w tym najbardziej innowacyjnych – IT, telekomunikacja, lotnictwo, przemysł kosmonautyczny i obronny, usługi finansowe i life science. Wspieramy klientów w tworzeniu międzynarodowych łańcuchów zaopatrzenia w sposób efektywny pod względem podatkowym i zgodny z przepisami prawa. Reprezentujemy klientów przed unijnymi i krajowymi organami celnymi i administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi, a także przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i komitetami doradczymi Komisji Europejskiej.

Zapewniamy wsparcie w sprawach dotyczących międzynarodowych porozumień celnych, ze szczególnym uwzględnieniem Umowy o handlu produktami technologii informatycznej podpisanej w Singapurze 13 grudnia 1996 roku.

Szef praktyki międzynarodowej: Brian Mulier z Hagi.

Kontakt w Polsce: Tomasz Zalewski.